Mamy 8462 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Efektywna komunikacja z pracownikami

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Zdzieszyńska
tel.: 500 029 886
email: biuro.edu@wstronerozwoju.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Efektywna komunikacja z pracownikami
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Skrócony opis szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej.

Adresaci szkolenia:
► dyrektorzy
► menedżerowie
► kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla
► osób, które planują karierę menedżerską i chcą rozwinąć swoją skuteczność

Cel szkolenia:
► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do organizowania spotkań zespołowych, indywidualnych oraz udzielania informacji zwrotnych poprzez uświadomienie im korzyści wynikających z tego typu działań
► Osiągnięcie przez pracowników sprawności w prowadzeniu spotkań grupowych, indywidualnych
► Przećwiczenie udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów dyscyplinujących, oceniających pracę
► Dostarczenie wiedzy na temat efektywnej komunikacji z pracownikami

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
► Wzrost umiejętności z zakresu powadzenia spotkań grupowych i indywidualnych
► Skuteczne przekazywanie istotnych informacji
► Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu komunikowania trudnych decyzji
► Wzrost umiejętności z zakresu odmawiania i stawiania granic podwładnym
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI
• Narzędzia skutecznego słuchania
• Efektywne pytania
• Sztuka odmawiania podwładnym i stawiania granic
• Typologia osobowości i dostrajanie się do poszczególnych typów (typologia Junga)
• Bariery w komunikacji z pracownikami

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SPOTKAŃ ZESPOŁOWYCH
• Cele spotkania
• Wybór tematu przewodniego
• Wiedza o audytorium
• Struktura prezentacji
• Trójkąt skutecznej prezentacji
• W jaki sposób ludzie słuchają?
• Głos i mowa ciała podczas prowadzenia wystąpień
• Język prezentacji - zwroty, których warto używać
• Pobudzanie aktywności słuchaczy
• Efektywne zebranie - czyli o podziale ról i strukturze spotkania prowadzonego w formie zebrania

PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH PRACĘ - INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI
• Cele i korzyści wynikające z oceny pracy
• Zasady i kryteria oceny pracowników
• Techniki oceny
• Przygotowanie przełożonego i pracownika do rozmowy oceniającej
• Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
• Schemat prowadzenia rozmowy oceniającej (rozpoczęcie rozmowy, omówienie wyników oceny, określenie obszarów do rozwoju, ustalenie planu realizacji celów, podsumowanie i zakończenie rozmowy)

ROZMOWY DYSCYPLINUJĄCE
• Kiedy przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące?
• Przygotowanie szefa i pracownika do rozmowy
• Umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów dyscyplinujących
• Karanie - sankcje, których można użyć
• Schemat prowadzenia rozmowy dyscyplinującej

KOMUNIKOWANIE TRUDNYCH DECYZJI
• Struktura spotkania
• Jak przekazywać trudne decyzje?
• Zasady, o których warto pamiętać przy komunikowaniu trudnych decyzji
• Obrona własnych decyzji

EWALUACJA
• Podsumowanie
• Ankieta ewaluacyjna i zapowiedź follow-up
Wymagania: Współpracowaliśmy między innymi z:
- Orange Polska
- Coca Cola
- PZU
- Grupa Lotos
- Amplico Life
- Lafarge
- FM GROUP
- Fiat Auto Poland
- KIA Motors Polska
- Impel S.A
- Otawa Group. Sp.j.
- Meble BRW
- Medicover
- Sygma Bank
- Inicjatywa Mikro Sp. z.o.o
- E-Commerce Services Sp. z o.o. grupa Empik
- Continuum Care
- Cementownia Kraków
- Salony Krzysztof
- Wojewódzki urząd pracy w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
- Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
- Impuls Szkolenia-
- Emotion, Szkolenia, Doradztwo, Coaching
- ADEX - Biuro Tłumaczy
Świadczenia dodatkowe: Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Poleć szkolenie znajomemu