Mamy 8386 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Jak obsługiwać reklamacje, aby nie tracić Klientów?

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Zdzieszyńska
tel.: 500 029 886
email: biuro.edu1@wstronerozwoju.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Reklamacje Szkolenie. Jak skutecznie przyjmować i odpowiadać na uwagi Klientów
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Skrócony opis szkolenia:
Reklamacje Szkolenie | Jak skutecznie przyjmować i odpowiadać na uwagi Klientów

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy zajmują się rozpatrywaniem zgłoszeń reklamacyjnych.

► dział obsługi reklamacji
► pracownicy recepcji
► call center

Cel szkolenia:
► Wykształcenie u uczestników pozytywnego nastawienia do zgłoszeń reklamacyjnych
► Ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w firmie
► Przećwiczenie przyjmowania uwag, odpowiadania na zgłoszenia reklamacyjne
► Przekazanie wiedzy na temat procesu i zasad obsługi zgłoszeń reklamacyjnych

KORZYŚCI DLA FIRMY:
► Zmniejszenie ilości wpływających reklamacji
► Wzrost satysfakcji klientów z procesu rozwiązywania reklamacji
► Profesjonalna obsługa uwag zgłaszanych przez klientów
► Poprawa wizerunku firmy


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
► Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu przyjmowania i odpowiadania na uwagi
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: KATEGORIE UWAG ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW
• Kategorie uwag: nieporozumienie, wątpliwość, reklamacja

REKLAMACJE - CO Z NICH WYNIKA DLA FIRMY
• Kiedy Klienci zgłaszają uwagi?
• Jakie są oczekiwania osób zgłaszających uwagi?
• Korzyści wynikające ze składania reklamacji
• Co się dzieje, kiedy reklamacje są ”źle” załatwiane?

TYPOLOGIA KLIENTÓW SKŁADAJĄCYCH REKLAMACJE
• Typologia Klientów: krzykacze, bierni, aktywiści, pleciugi
• Praktyczne zastosowanie wiedzy o typach Klientów

PODEJŚCIE DO UWAG KLIENTÓW WEDŁUG FORMUŁY 8 KROKÓW
• Formuła 8 kroków wykorzystywana przy przyjmowaniu i odpowiadaniu na uwagi Klientów

”WINA FIRMY- DOTKLIWOŚĆ DLA KLIENTA” - KRYTERIUM PRZY ROZPATRYWANIU I ODPOWIADANIU NA ZGŁOSZONE UWAGI
• ”Wysoka wina - niska dotkliwość” - zasady rozpatrywania reklamacji i wskazówki dotyczące tego, jak skonstruować odpowiedź dla Klienta
• ”Niska wina - wysoka dotkliwość” - zasady rozpatrywania reklamacji i wskazówki dotyczące tego, jak skonstruować odpowiedź dla Klienta
• ”Wysoka wina - wysoka dotkliwość” - zasady rozpatrywania reklamacji i wskazówki dotyczące tego, jak skonstruować odpowiedź dla Klienta
• ”Niska wina - niska dotkliwość” - zasady rozpatrywania reklamacji i wskazówki dotyczące tego, jak skonstruować odpowiedź dla Klienta

PRZYJMOWANIE UWAG OD KLIENTÓW
• Zasady przyjmowania uwag
• Przyjmowanie uwag zgodnie z formułą 8 kroków
• Efektywna komunikacja (pytania, techniki aktywnego słuchania)

ODPOWIADANIE NA UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ KLIENTA
• Kategoria zgłoszenia
• Kategoryzacja na podstawie ”winy” i ”dotkliwości”
• Analiza potrzeb Klienta zasygnalizowana w zgłoszeniu
• Odpowiedź w oparciu o przeanalizowane kryteria zgodnie z formułą 8 kroków

EWALUACJA
• Podsumowanie – ćwiczenie podsumowujące
• Ankiety ewaluacyjne i zapowiedź follow up
Wymagania: Współpracowaliśmy między innymi z:
- Orange Polska
- Coca Cola
- PZU
- Grupa Lotos
- Amplico Life
- Lafarge
- FM GROUP
- Fiat Auto Poland
- KIA Motors Polska
- Impel S.A
- Otawa Group. Sp.j.
- Meble BRW
- Medicover
- Sygma Bank
- Inicjatywa Mikro Sp. z.o.o
- E-Commerce Services Sp. z o.o. grupa Empik
- Continuum Care
- Cementownia Kraków
- Salony Krzysztof
- Wojewódzki urząd pracy w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
- Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
- Impuls Szkolenia-
- Emotion, Szkolenia, Doradztwo, Coaching
- ADEX - Biuro Tłumaczy
Świadczenia dodatkowe: Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Poleć szkolenie znajomemu