Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Asertywność w kontakcie z Klientami

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Zdzieszyńska
tel.: 500 029 886
email: biuro.edu1@wstronerozwoju.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Asertywność w kontakcie z Klientami
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Skrócony opis szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników , którzy chcą wzmocnić postawę asertywną w kontaktach z Klientami.

Adresaci szkolenia:
► kierownicy zespołów obsługi klienta
► pracownicy biura obsługi klienta
► pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi w punktach sprzedaży
► osoby, które chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu postawy asertywnej

Cel szkolenia:
► Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej
► Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne
► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zachowywania się w sposób asertywny

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
► Obrona swoich praw, w sytuacjach, kiedy są one naruszane
► Wzrost pewności siebie
► Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
► Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 12
Program: ASERTYWNOŚĆ
• Co to jest asertywność?

ZACHOWANIE ASERTYWNE, AGRESYWNE, ULEGŁE
• Asertywność – mini-wykład trenera
• Jaką postawę przyjmuję wobec innych? - kwestionariusz autodiagnostyczny
• Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej- mini-wykład
• Skutki zachowań asertywnych, agresywnych, uległych - praca w podgrupach

CO SPRAWIA, ŻE TRUDNO MI PRZYJĄĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ?
• Monolog wewnętrzny – mini-wykład trenera
• Co mi utrudnia zachowanie asertywne? - autodiagnoza myśli ograniczających przyjmowanie postawy asertywnej (praca wykonywana indywidualnie)

BUDUJEMY FUNDAMENTY POSTAWY ASERTYWNEJ
• Odkryj swoje mocne strony - diagnoza własnego potencjału

MAPA ASERTYWNOŚCI, MOJE PRAWA I ICH OBRONA
• Mapa asertywności - kwestionariusz diagnozujący, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
• Mam prawo do… - mini wykład trenera na temat praw pracowników
• Lista moich praw - praca indywidualna, której celem jest sporządzenie wykazu swoich praw

OBRONA SWOICH PRAW W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH I OSOBISTYCH
• W jakich sytuacjach chciałbym/chciałabym odmawiać? – praca w podgrupach, której celem jest wypisanie sytuacji/zdarzeń, w jakich uczestnicy odmawiają/chcieliby odmawiać, prezentacja na forum
• Asertywna odmowa - demonstracja modelu odmowy przez trenera na przykładzie jednej z sytuacji podanych przez uczestników
• Asertywna odmowa - mini-wykład, w trakcie którego trener na podstawie przeprowadzonego eksperymentu omawia model asertywnej odmowy
• Asertywna odmowa - ćwiczenia praktyczne zastosowanie techniki ”asertywnej odmowy” - (praca w podgrupach na przykładach sytuacji podanych przez uczestników, feedback trenera )

REAGOWANIE NA ATAK I KRYTYKĘ
• Top lista sytuacji, w jakich uczestnicy doświadczają krytyki – praca w parach
• Techniki reagowania na krytykę słuszną, częściowo słuszną, wyrażoną w sposób agresywny - mini-wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi (reagowanie na sytuacje podane w top liście przy użyciu omówionych technik)
• Ćwiczenie ”Odpowiedź na moją krytykę” - ćwiczenie wykonywane na forum, uczestniczą w nim wszyscy członkowie grupy. Celem ćwiczenia jest utrwalenie umiejętności reagowania na krytykę przy stosowaniu poznanych technik

ASERTYWNE TECHNIKI WYRAŻANIA OCZEKIWAŃ
• Komunikat ”Ja”- mini wykład, w trakcie którego trener omawia model komunikatu
• Zamień komunikat typu ”Ty” na komunikat typu ”Ja” - ćwiczenia praktyczne w podzespołach
• Czteroetapowy model wyrażania uczuć negatywnych - mini wykład trenera, scenki w trzyosobowych zespołach (scenki z użyciem sytuacji podanych w top liście)

EWALUACJA
• Action plan indywidualny
• ”Moja refleksja po szkoleniu”
• Podsumowanie
• Ankiety ewaluacyjne
Wymagania: Współpracowaliśmy między innymi z:
- Orange Polska
- Coca Cola
- PZU
- Grupa Lotos
- Amplico Life
- Lafarge
- FM GROUP
- Fiat Auto Poland
- KIA Motors Polska
- Impel S.A
- Otawa Group. Sp.j.
- Meble BRW
- Medicover
- Sygma Bank
- Inicjatywa Mikro Sp. z.o.o
- E-Commerce Services Sp. z o.o. grupa Empik
- Continuum Care
- Cementownia Kraków
- Salony Krzysztof
- Wojewódzki urząd pracy w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
- Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
- Impuls Szkolenia-
- Emotion, Szkolenia, Doradztwo, Coaching
- ADEX - Biuro Tłumaczy
Świadczenia dodatkowe: Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Poleć szkolenie znajomemu