Mamy 9056 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy w 2012r.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Kaczor
tel.: 32 359 50 18
email: malgorzata.kaczor@eurodirect.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy w 2012r.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: doświadczony wykładowca i trener w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych z zakresu prawa pracy, rachunkowości i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Wyższej Uczelni na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Rachunkowość. Doświadczenie zdobyła na stanowisku Głównego Księgowego w jednej z renomowanych firm.
Program: 1. Bieżące zmiany w prawie pracy:
• Udzielanie zaległego urlopu w 2012 r. w wyjaśnieniach PIP
• Nowe uprawnienia kontrolne inspektorów pracy
• Umowy terminowe po 21.08.2011 r. i po 31.12.2012 r.
• Zmiany w zasadach dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych w 2011 r.
• Dodatkowy urlop macierzyński i urlop ojcowski na przełomie roku
• Nowe zasady wydawania świadectw pracy
• Nowe zasady poddawania pracowników badaniom lekarskim
• Prawidłowe określenie miejsca wykonywania pracy w orzecznictwie SN i wyjaśnieniach PIP
• Stanowisko MPiPS dot. sposobu ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop w przypadku pracowników tymczasowych
• Konsekwencje podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Premia uznaniowa a nagroda w orzecznictwie SN


2. Badania lekarskie pracownika:
• obowiązek skierowania na badania
• zwolnienia na czas badań lekarskich a czas pracy
• dopuszczalność i konsekwencje uznawania zaświadczeń od lekarzy z innych miejsc pracy


3. Czas pracy:
• Odpracowywanie wyjść prywatnych w wyjaśnieniach PIP
• rozliczanie podróży służbowych,
• szkolenia a czas pracy

4. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy:
• Sposób obliczania
• Rekompensowanie pracownikowi skróconego odpoczynku dobowego i tygodniowego zgodnie z najnowszym orzecznictwem SN

5. Pojęcie doby i tygodnia w rozumieniu przepisów o czasie pracy
• Doba w Kodeksie pracy

6. Wymiar i norma czasu pracy – optymalizowanie harmonogramów czasu pracy
• Wymiar czasu pracy niepełnoetatowców
• Przykładowe obliczenia
• Różna liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach a wynagrodzenie

7. Ewidencja czasu pracy
• Elementy obowiązkowe ewidencji czasu pracy
• Pracodawca a pozew o nadgodziny

8. Godziny nadliczbowe
• Godziny nadliczbowe średniotygodniowe i dobowe - wyliczenia
• Granice zlecania pracy w godzinach nadliczbowych w ujęciu rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dobowym
• Prawo pracownika do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych, konsekwencje odmowy
• Godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
• Wynagrodzenie za czas wolny udzielany za prace w godzinach nadliczbowych w najnowszym orzecznictwie SN

9. Rozliczanie pracy w piątym dniu tygodnia, niedziele i święta

10. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

11. Czas pracy kadry kierowniczej średniego szczebla, pracowników zarządzających w mieniu pracodawcy zakładem pracy (tzw. „nienormowany czas pracy”).

12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne najnowszy wyrok SN z 2011 oraz stanowiska PIP i MPiPS z 2012
Świadczenia dodatkowe: materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu