Mamy 8602 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Menedżer ds. rachunkowości podatkowej

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 22 583 10 07
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Menedżer ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105)
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
Celem kursu jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, prawa karno-skarbowego oraz zasad rachunkowości podatkowej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Eksperci FRR- Henryk Grychtoł,
Jacek Kołaczyński
Program: Blok I Rachunkowość (36 h)
1. Nowoczesna organizacja rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2. Zasady ewidencji bilansowej oraz ujęcie podatkowe - rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.
3. Inwestycje długoterminowe.
4. Leasing w ujęciu prawa bilansowego i KSR.
5. Zasady ewidencji bilansowej - aktywa obrotowe (zapasy, rozrachunki), kapitały zobowiązania).
6. Rozrachunki i roszczenia w rachunkowości, w tym \"Inne rozrachunki z pracownikami\" z tytułu ZFŚS i rozliczenia podróży służbowych.
7. Sprawozdanie finansowe Część I - Bilans i informacja dodatkowa do bilansu - zasady sporządzania sprawozdania i wyceny składników majątkowych, procedury i czynności związane z zamknięciem okresów księgowych.
8. Sprawozdanie finansowe - Rachunek zysków i strat.
9. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe.
10.Odroczony podatek dochodowy.
11. Podział i rozliczenie wyniku finansowego.

Blok II Podatki (45 h)
1. System podatkowy w Polsce - zagadnienia wspólne systemu podatkowego
2. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi
3. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym
4. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne
6. Prawo karno-skarbowe
7. Podatek od osób fizycznych PIT
8. Podatek od osób pranych CIT
9. Podatek od towarów i usług VAT
10. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
11. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą
Wymagania: Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:
Specjalista ds. rachunkowości podatkowej – kod zawodu 241105

Po zdaniu egzaminu otrzymują Państwo zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, książkę PODATKI - ujednolicone przepisy, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikat, egzamin, zaświadczenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu