Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo budowlane

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo budowlane
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Wykłady
Opis: Aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów architektury i budownictwa (istnieje możliwość realizacji szkolenia dla innej grupy docelowej m.in. urzędników, inżynierów, deweloperów oraz zarządców nieruchomościami).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi architekt, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, projektant wiodący w Pracowni Architektury Via Nova w Poznaniu. W trakcie praktyki zawodowej prowadził i koordynował prace projektowe oraz nadzorował budowę min.: kilku dużych osiedli mieszkaniowych (w tym osiedla mieszkaniowego z handlem i usługami na ponad 80.000m2 powierzchni użytkowej), kilku budynków biurowych (w tym dla PBG S.A.), hotelowych (min. dla marki Hilton) i usługowo - handlowych. Ukończył wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe z planowania przestrzennego na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo studiował na wydziale architektury FH Bochum oraz wydziałach budownictwa i urbanistyki GH Essen. Ukończył także: Studium Prawa Europejskiego – kurs świadectwa charakterystyki energetycznej oraz szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej budynków, ochrony akustycznej oraz bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie. Obecnie jest także redaktorem działu prawnego na portalu: www.architekci.pl oraz autorem kilku artykułów w dziale: ustawy i rozporządzenia miesięcznika „Świat Architektury”.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na: www.adept.info.pl.

Program szkolenia
USTAWA: PRAWO BUDOWLANE:
1. Wstęp:
• zakres obowiązywania ustawy, jako podstawowego aktu prawnego w budownictwie,
• podstawowe definicje i pojęcia,
• właściwości organów administracji,
2. Ogólne omówienie procesu inwestycyjnego od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji celu publicznego) do pozwolenia na użytkowanie:
• plan miejscowy, a decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego.
• pozwolenie na budowę, a zgłoszenie robót budowlanych. Jakie inwestycje i przedsięwzięcia wymagają zgłoszenia, a jakie pozwolenia na budowę.
• projekt budowlany. Omówienie zakresu i formy projektu budowlanego w świetle zmian wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami przepisów w 2009 i 2010r. Co w praktyce powinna zawierać dokumentacja projektowa. Czego należy wymagać od projektanta.
• ogólny przebieg procesu budowlanego
• dokumentacja powykonawcza, kto sporządza dokumentację powykonawczą, jak powinna wyglądać
• odbiór i oddanie obiektu do użytkowania. Pozwolenie na użytkowanie.
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:
• prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego,
• inwestycje, przy których istnieje obowiązek ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
• prawa i obowiązki kierownika budowy,
• prawa i obowiązki projektanta,
4. Istotne / nieistotne odstępstwo od pozwolenia na budowę
• klasyfikacja istotnych odstępstw od pozwolenia na budowę
• co powinien zawierać i jak wyglądać projekt zamienny.
• Istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy zaczyna działać nowo uchwalony plan miejscowy (!).
5. Samowola budowlana
• budowa obiektu budowlanego bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
• konsekwencje samowoli budowlanej,
• możliwości legalizacji samowoli budowlanej,
6. Zmiana sposobu użytkowania / wyodrębnienie samodzielnego lokalu
• kiedy mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania,
• postępowanie w przypadku zmiany sposobu użytkowania,
• postępowanie w przypadku chęci wyodrębnienia osobnego lokalu z nieruchomości,
• zaświadczenie o samodzielności lokalu,
• podział geodezyjny działki zabudowanej – jakie sytuacje dopuszcza prawo.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:
7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu
• ogólne omówienie procedury uchwalania planu miejscowego,
• zakres rzeczowy planu miejscowego
8. Decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego
• ogólne omówienie procedury ustalania warunków zabudowy / lokalizacji celu publicznego
• określenie zakresu analizy urbanistycznej,
• omówienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.
• omówienie wybranego orzecznictwa SA,

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ORAZ WYBRANE AKTY PRAWNE ZAWIERAJĄCE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WZGLĘDEM BUDYNKÓW.
9. Wstęp: podstawowe akty prawne zawierające szczegółowe, obowiązkowe wymagania względem budynków.
10. Omówienie podstawowych wymagań warunków technicznych względem budynków oraz głównych zmian wynikających z nowelizacji wprowadzanych systematycznie od 2009r.
• sytuowanie budynków na działce budowlanej,
• parametry urbanistyczne oraz parametry zabudowy istotne z uwagi na uzgodnienia względem np.: planu czy warunków zabudowy.
• Ogólne omówienie kwestii związanych z charakterystyką energetyczną i świadectwem energetycznym. Wymogi prawne względem charakterystyki oraz świadectwa energetycznego. Kiedy jest obowiązek wykonywania charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego i jak powinna ona wyglądać
11. Omówienie głównych wymogów prawnych względem ochrony akustycznej budynków z naciskiem na budownictwo mieszkaniowe.
12. Ogólne omówienie głównych wymogów związanych z ochroną przeciw pożarową budynków w świetle ostatnich nowelizacji (2011r). Przykłady aktualnych interpretacji (komendy wojewódzkie). Częste problemy i pułapki, które powodować mogą brak odbioru budynku przez strażaka.
13. Obliczanie powierzchni użytkowych w projektach i w istniejących budynkach.
• Ogólne omówienie i zastosowanie w praktyce:
- PN-070 B-02365 z 1970r
- PN-69/B-02360 (kubatura)
- PN ISO 9836 z 1997r.

USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI – OCHRONA ŚRODOWISKA.
14. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.
• Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) – założenia ogólne.
• Inwestycje, które wymagają lub potencjalnie mogą wymagać przeprowadzenia OOS (Rozporządzenie Ministra). Istotne zmiany w stosunku do wcześniejszego Rozporządzenia.
• Procedury związane z przeprowadzeniem OOS. Raport o oddziaływaniu na środowisko – zakres merytoryczny Raportu.
15. Wycinka drzew.
• Wniosek o wycinkę drzew / krzewów. Procedura. Zmiany w ustawie o ochronie środowiska.
16. Pytania i konsultacje.
 

Poleć szkolenie znajomemu