Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Akademia Negocjatora

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Techniki Sprzedaży

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Pustoła
tel.: 22 826 00 74
email: biuro@euro-konsulting.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Akademia Negocjatora
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Techniki Sprzedaży
Metodyka: Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Akademia Negocjatora to cykl 3 dwudniowych zjazdów obejmujących swoim zakresem następujące zagadnienia:
- rozpoznanie swoich silnych i słabych stron w roli negocjatora, poznanie swojego partnera w negocjacjach oraz różne strategie technik manipulacyjnych i perswazyjnych

Akademia Negocjatora to specjalny pogłębiony program szkoleniowy dla wymagających klientów dla których szkolenia jedno i dwudniowe są zbyt krótkie.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Jarosław Łukjańczuk

współzałożyciel Euro-konsulting. Obecnie odpowiada za nadzór programowy szkoleń w Euro-konsulting, autor ponad 200 programów szkoleń miękkich w szczególności z zakresu zarządzania ludźmi, sprzedaży i komunikacji. Prowadzi również kursy Mini MBA, Akademia Managera, Negocjacje dla Zaawansowanych oraz Certyfikowany trener. Od tego roku rozpoczął wdrażanie szkoleń dla Top Mangementu w Euro-konsulting. Prowadzi również coachingi w formie executive coaching dla wyższej kadry managerskiej. Ukończył studia Executive MBA - University of Minnesota
Program: Zjazd I

Rozpoznaj swoje silne i słabe strony negocjatora (2 dni) - badania, testy, burza mózgów, teoria

Kluczowe kompetencje negocjatora
Autodiagnoza własnych predyspozycji oraz kompetencji wspomagających
Kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego na bazie:
- typu osobowości,
- typu poznawczego,
- typu inteligencji,
Jak postrzegają mnie inni?
- jakie zachowanie i nastawienie wywołuję
- sposoby uzyskania informacji zwrotnej na swój temat
- trening interpersonalny
Moje silne i słabe strony w roli negocjatora (osobisty SWOT)
- moje atuty (moje najskuteczniejsze umiejętności i zachowania),
- moje zainteresowania (co mnie inspiruje, a co leży poza obszarem moich preferencji i możliwości),
- nad czym muszę popracować - jakie kompetencje muszę udoskonalić aby podnieść efektywność negocjacji.
Mój wygląd fizyczny - praca z kamerą
- co powinienem zmienić
Zasady komunikacji z klientem
- zasady komunikacji
- w jaki sposób powinienem rozmawiać z klientem
Dostrajanie się do klienta
- komunikowanie się poprzez różne kanały sensoryczne
- kierowanie rozmowa za pomocą pytań
- argumentowanie.
Podsumowanie

Zjazd II

Poznaj swojego partnera w negocjacjach (2 dni) - praktyczne warsztaty, ćwiczenia z kamerą

. Zbadaj potrzeby swojego klienta
- deklarowane i niedeklarowane przez niego
- jawne i ukryte
- uświadomione i nieuświadomione
5 etapów poprawnych negocjacji
- strony i ich interesy negocjatorów
- współzależność
- wspólne cele
- elastyczność negocjacji
- zdolność podejmowania decyzji
Proces negocjacji - 4 etapy Cztery stadia procesu negocjacyjnego
- przygotowanie do negocjacji
- rozpoczęcie negocjacji
- targowanie się
- finalizacja negocjacji
Negocjacje - warsztat z uczestnikami szkolenia
- scenki negocjacyjne z osobami z zewnątrz

Zjazd III

Mistrzowie negocjacji, czyli o roli: różnych strategii, technik manipulacyjnych i perswazyjnych w negacjach (2 dni)

Konflikt - idealne wyjście do negocjacji
- pozytywne i negatywne aspekty konfliktu
- negocjacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów,
- rozwiązywanie konfliktu = kreatywne negocjacje
Opór klienta - odkryj jego przyczyny
- przyczyny powstawania oporu u klienta
- sztuka zrozumienia przyczyn oporu klienta
Opór klienta - skuteczne sposoby radzenia sobie z nim
- stymulacja do kooperacji - werbalna i niewerbalna
- przezwyciężanie sceptycyzmu klienta
- kreatywne poszukiwanie obopólnie satysfakcjonujących rozwiązań
- skuteczna argumentacja
- utrudnienie klientowi odmowy
- pokazanie własnej siły
- prezentacja BATNY
Pamiętaj - kontroluj swoje emocje!
- rady i sposoby kontrolowania swoich emocji
Negocjacje zespołowe
- różnice w podejściu do negocjacji indywidualnych i zespołowych
- zasady doboru członków zespołu negocjacyjnego
- zasada doboru ról negocjacyjnych
Wywieranie nacisku na klienta
- najczęściej stosowane techniki nacisku
- wady i zalety tej metody
Manipulacja
- plusy i minusy
- sukcesy i zagrożenia jakie niesie ze sobą manipulacja
Negocjacje międzykulturowe
- style negocjacji w różnych kulturach ( na bazie badan Hofstede?a)
- sztuka prowadzenia negocjacji w krajach europejskich - azjatyckich - amerykańskich
- różnice w komunikacji między przedstawicielami różnych kultur i narodowości
Omówienie trudnych zagadnień negocjacyjnych
Świadczenia dodatkowe: kontrola zachowań - kamera, certyfikat ukończenia akademii, test sprawdzający przyswojenie poziomu wiedzy
 

Poleć szkolenie znajomemu