Mamy 9247 aktualnych szkoleń oraz 5266 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Akademia Managera

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Pustoła
tel.: 22 826 00 74
email: biuro@euro-konsulting.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Akademia Managera
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Praca w zespole
Metodyka: Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Jarosław Łukjańczuk
współzałożyciel Euro-konsulting. Obecnie odpowiada za nadzór programowy szkoleń w Euro-konsulting, autor ponad 200 programów szkoleń miękkich w szczególności z zakresu zarządzania ludźmi, sprzedaży i komunikacji. Prowadzi również kursy Mini MBA, Akademia Managera, Negocjacje dla Zaawansowanych oraz Certyfikowany trener. Od tego roku rozpoczął wdrażanie szkoleń dla Top Mangementu w Euro-konsulting. Prowadzi również coachingi w formie executive coaching dla wyższej kadry managerskiej. Ukończył studia Executive MBA - University of Minnesota
Program: Zarządzanie zespołem poprzez cele

Komunikacja w zespole
- zasady informacji zwrotnej
- psychologia komunikacji
- bariery komunikacyjne
- usuwanie barier komunikacyjnych
- przekazywanie poleceń
- monitoring zadań
- kontrola zadań
- zasada SMART
Ustalanie asertywnych celów
- komunikat typu JA
- system wartości szefa
- zasada reaktancji
- nieasertywne polecenie
- skutki nieasertywnych poleceń
Zarządzanie poprzez cele
- cele firmy
- cele zespołu
- cele indywidualne
- system wartości szefa
- misja i wartości firmy
Delegowanie
- poziomy delegowania
- uprawnienia i zaufanie
- zasady delegowania
- samodzielny pracownik
Planowanie
- kwadrat Eisenhowera
- priorytetyzacja
- harmonogramy
- plany awaryjne
- sytuacje kryzysowe
Monitoring i kontrola zadań
- rozliczanie zadań
- ocena wykonanej pracy
- system raportowania
- system monitoringu

Zjazd II

Motywowanie

Motywacja długoterminowa
- psychologia motywacji
- Freud, Maslow, Jung
- psychologia ewolucyjna
Motywacja krótkoterminowa
- zasada bodźca
- reaktancja
- schemat odłożonej nagrody
- socjologia motywacji - ja - inni
- rywalizacja, współpraca
- dobry autorytet, zły autorytet
Psychologia zarządzania
- style motywacyjne
- motywacja miękka
- motywacja twarda
- motywacja finansowa
- motywacja pozafinansowa
Teoria i praktyka motywacji
- indywidualny system nagród
- indywidualny system sankcji
- normy prawne
- mobbing, asertywność
- manipulacja, perswazja
Usuwanie barier w działaniu
- zarządzanie zmianą
- zasada najsłabszego ogniwa
- wsparcie, mentoring, treningi
Coaching managerski
- zasady coachingu managerskiego
- sesje coachingowe

Zjazd III

Przywództwo

Budowanie autorytetu szefa
- władza, a autorytet
- inteligencje emocjonalna
- inteligencja społeczna
- style zarządzania
- szef nadprzyjacielski
- szef nadgorliwy
System wartości szefa
- tworzenie systemu wartości zespołu
- monitoring systemu wartości
Expose szefa
- komunikowanie wartości
- podtrzymywanie wartości
- ewolucja systemu wartości
Asertywne realizowanie celów
- jak reagować na podważanie autorytetu
- asertywne ustalanie celów zespołu
- asertywność jako narzędzie budowy autorytetu
Budowanie zaufania
- polityka otwartych drzwi
- style zarządzania X i Y
- tayloryzm, Mayo
Trudne rozmowy
- nadużywanie zaufania
- niedotrzymywanie deadlinów
- spadek efektywności pracy
- zwolnienia
Mowy przywódcze
praca z kamerą
- zagrzewanie do pracy
- wzmocnienie pozytywne
- motywacja w pigułce
- mowy okolicznościowe
- sytuacje kryzysowe
Wymagania: Budowanie autorytetu szefa
Skuteczne delegowanie zadań
Jasne wytyczanie celów
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, kontakt z trenerem również po zakończeniu szkolenia, coaching indywidualny po zakończeniu szkolenia, audyt umiejętności szkoleniowych na życzenie
 

Poleć szkolenie znajomemu