Mamy 9603 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Autyzm

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Krzyżak-Dec
tel.: 695928305
email: kursy@kire.pl
www.kire.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: e-learning
Filmy
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Kurs kwalifikacyjny daje uprawnienia do nauczania lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą
z autyzmem. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.Nr200,poz.1537); pozostali otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku
w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prowadzący zajęcia to znani profesorowie i doktorzy nauk humanistycznych, wysoko wyspecjalizowana kadra praktyków w zakresie autyzmu, psychoterapeuci posiadający certyfikat SPIN Polska oraz certyfikat FONDYS, psychologowie kliniczni, pracownicy Ambulatorium Terapii Behawioralnej, doktorzy nauk humanistycznych, doświadczeni w pracy z uczniem autystycznym dyrektorzy i nauczyciele szkolnictwa specjalnego oraz zintegrowanego, a także wykwalifikowani rodzice dzieci autystycznych.
Wielkość grupy: 25
Program: 350 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktycznych. Celem kursu jest zdobycie umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym we wczesnych okresach rozwojowych oraz realizacji kształcenia w programie nauczania na kolejnych etapach edukacji.
W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy kursu poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów autystycznych. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania planów pracy z grupą.
Kurs obejmuje następujące przedmioty: pedagogika specjalna; elementy psychologii klinicznej małego dziecka; wczesny autyzm dziecięcy; wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych; nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych; stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna; metody komunikacji alternatywnej; stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka; kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe.
Wymagania: Dla nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji.
Wybrane bloki przedmiotowe dla wszystkich (rodziców, osób zainteresowanych daną tematyką).
Świadczenia dodatkowe: Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu..
 

Poleć szkolenie znajomemu