Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Przywództwo w uczącej się organizacji cz. II

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Przywództwo w organizacji uczącej się cz. II: budowanie motywacji liderów, zespołów i wolontariuszy
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: • Uczestnicy znają i potrafią rozpoznać w swoich organizacjach czynniki wpływające na zjawisko wypalenia zawodowego liderów organizacji
• Uczestnicy znają powody wysokiej rotacji wolontariuszy w organizacjach i są świadomi związanego z tym „wycieku wiedzy” z organizacji
• Uczestnicy znają i potrafią wdrożyć narzędzia profilaktyki wypalenia zawodowego i rotacji wolontariuszy w zgodzie z ideą uczącej się organizacji
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerka – Barbara Borowiak
Absolwentka psychologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, od 3 lat współpracująca z Fundacją Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych, koordynatorka programu „Molekuła” służącego zwiększaniu potencjału i innowacyjności członków fundacji, trenerka umiejętności miękkich i kompetencji społecznych odpowiedzialnych za efektywny transfer wiedzy organizacyjnej, absolwentka Akademii Innowatorów Społecznych w czasie której powstał autorski programu wdrażania idei Uczącej Się Organizacji dla trzeciego sektora, zajmuje się budowaniem i adaptowaniem narzędzi zarządzania wiedzą organizacyjną.

Trener – Jarosław Greser
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM, dyrektor merytoryczny Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych Stypendysta Rządu Królestwa Danii w zakresie badań nad biznesem i prawami człowieka. Uczestnik VIII edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, posiada 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rożnych grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przeprowadził liczne szkolenia z dziedziny zarządzania projektem, pozyskiwania sponsorów, innowacji w zarządzaniu organizacją, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz opierania strategii firm na społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Jarosław Greser będzie odpowiadał za przeprowadzenie szkoleń.
Wielkość grupy: 16
Program: • Wypalenie zawodowe liderów i wolontariuszy: przyczyny, skutki, profilaktyka.
• Wizja osobista i mistrzostwo ososbiste– czynniki motywujące do pracy w NGO
• Rotacja wolontariuszy jako przyczyna wycieku wiedzy z organizacji - profilaktyka
Wymagania: • uczestnicy tworzą zespół wspierający każdego członka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, otwarty na dzielenie się doświadczeniami praktyki pracy w ngo’się,
• uczestnicy znają podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania wiedzą w NGO’sach,
• uczestnicy potrafią wskazać korzyści dla ich organizacji wynikające z wprowadzenia zarządzania wiedzą,
• uczestnicy potrafią zanalizować stan obecny i potencjał własnej organizacji w zakresie zarządzania wiedzą,
• uczestnicy potrafią zaprojektować strategie wdrażania zarządzania wiedzą we własnych organizacjach opartą na diagnozie,
 

Poleć szkolenie znajomemu