Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Podatek VAT w praktyce - kurs weekendowy

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Lidia Wójciak
tel.: 22 583 10 07
email: lidia.wojciak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Podatek VAT w praktyce - kurs weekendowy
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji VAT. Podczas szkolenia począwszy od zagadnień podstawowych omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają zmiany w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują od roku 2012.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczania podatku VAT oraz sprawozdawczości z tym związanej, w tym zasad prawidłowego sporządzania faktur VAT.

Adresaci szkolenia:
- pracownicy księgowości, działów podatkowych i finansowych
- osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR - Henryk Grychtoł
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.

2. Zakres opodatkowania.
podstawowe pojęcia i definicje,
dostawa towarów i świadczenie usług,
wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
eksport – import towarów i usług,
podatnicy i płatnicy.

3. Obowiązek podatkowy.
zasady ogólne,
obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,
obowiązek podatkowy u małych podatników.

4. Miejsce świadczenia.
przy dostawie towarów,
przy wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i dostawie towarów,
przy świadczeniu usług.

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
zasady wymiaru i poboru podatku,
stawki podatkowe,
zwolnienia,
szczególne przypadki stosowania stawki 0%.

6. Odliczenia i zwrot podatku.
zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
terminy zwrotu podatku,
odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
nieściągalne wierzytelności.

7. Faktury: co podlega obowiązkowi dokumentowania fakturą VAT.
kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dok. zrównane z fakturami),
terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego,
otrzymanie zaliczki a moment wystawania faktury.

8. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT.
faktury krajowe,
faktury zaliczkowe,
faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur).

9. Faktury: prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego.
data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
obowiązek terminowego przekazania faktury do działu księgowości jako jeden z najważniejszych warunków odliczenia podatku naliczonego,
data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia – wpływ daty wykonania świadczenia na moment,
rozliczenia podatku naliczonego (ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia),
błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury.

10. Faktury - studium przypadków szczególnych.
refakturowanie,
faktury wewnętrzne,
zasady przeliczania należności w walutach obcych,
zaokrąglenia na fakturach VAT.

11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
rejestracja,
deklaracje VAT,
informacje podsumowujące,
zapłata podatku.

12. Procedury szczególne.
mali przedsiębiorcy,
świadczenie usług turystyki,
dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,
wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

13. Sankcje w podatku od towarów i usług.
dodatkowe zobowiązania podatkowe,
podmioty powiązane,
obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
VAT a Kodeks Karny Skarbowy, w tym odpowiedzialność materialna pracownika za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.


14. VAT a podatek dochodowy od osób prawnych.
rozbieżności i niespójności.

15. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.

16. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
pracownicy księgowości, działów podatkowych i finansowych
osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu