Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Język C# - Visual Studio 2008

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
email: szkolenia@infotraining.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Język C# - Visual Studio 2008
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Wykłady
Opis: Kurs dedykowany dla programistów chcących poznać możliwości języka C# oraz platformy Visual Studio .NET.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: Wprowadzenie do technologii .NET

* Składniki platformy .NET
* Wspólne środowisko uruchomieniowe
* Biblioteka klas platformy
* Zestawy .NET
* Narzędzia platformy .NET Framework

Składnia i struktura języka C#

* Typy proste
* Operatory
* Instrukcje sterujące przebiegiem wykonywania programu
* Dyrektywy preprocesora C#
* Łańcuchy znakowe
* Typy wyliczeniowe
* Tablice
* Typy referencyjne i wartościowe

Model programowania obiektowego w środowisku .NET

* Definiowanie klas
* Stałe i pola
* Konstruktory
* Metody
* Właściwości
* Indeksery
* Delegacje i zdarzenia
* Przeciążanie operatorów
* Interfejsy
* Struktury

Praca z obiektami w języku C#

* Tworzenie obiektów
* Obsługa sytuacji wyjątkowych (throw/ catch/ finally)
* Implementacja metod klasy System.Object w klasach użytkownika
* Praca z klasami i interfejsami kolekcji w .NET
* Serializacja obiektów
* Zarządzanie cyklem życia obiektów - odzyskiwanie pamięci (Garbage Collection)

Przetwarzanie tekstu i plikowe operacje we-wy w języku C#

* Klasy String, String.Builder
* Wyrażenia regularne - klasa Regex
* Przestrzeń nazw System.IO - klasy obsługujące odczytywanie i zapisywanie strumieni danych
* Katalogi i pliki

Programowanie asynchroniczne i wielowątkowość

* Delegacje asynchroniczne
* Bezpośrednie używanie wątków
* Pule wątków
* Klasa Timer
* Synchronizacja wątków - klasy Monitor, Mutex, Semaphore
* Unikanie zakleszczeń

Podstawy programowania sieciowego

* Przestrzeń nazw System.Net
* Klasy IPAddress, IPEndPoint
* Korzystanie z gniazd - przestrzeń nazw System.Net.Sockets

Wdrażanie aplikacji

* Kompilacja
* Zestawy .NET (pliki .exe oraz .dll)
* Zestawy wieloplikowe
 

Poleć szkolenie znajomemu