Mamy 8473 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Oracle 11g - Język SQL dla Programistów

Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Better Poland Sp. z o. o.
tel.: 71 733 61 80
email: biuro@betterpoland.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Oracle 11g - Język SQL dla Programistów (warsztaty)
Kategoria: KOMPUTERY I INTERNET / Programowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie jest przeznaczone dla programistów i przygotowuje do egzaminu Oracle Database SQL Expert. Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie 11g XE.

Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert i uzyskania tytułu Oracle Database SQL Certified Expert.

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, technikami budowania struktur bazy danych oraz operowania na danych. Szczególny nacisk położony jest na to, aby uczestnik zobaczył przekrojowo, jakie możliwości oferuje przy projektowaniu i budowaniu aplikacji System Zarządzania Relacyjną Baza Danych Oracle, oraz aby był w stanie samodzielnie z nią pracować, a także samodzielnie pogłębiać i uszczegóławiać swoją wiedzę.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Wstęp do bazy danych Oracle
- Architektura bazy danych
- Model relacyjny bazy danych
- Użytkownicy, schematy, sesje
- Narzędzia

2. Wstęp do instrukcji SELECT
- Projekcja i selekcja (klauzula WHERE)
- Sortowanie
- Typy danych, operatory i obsługa NULL
- Wbudowane funkcje skalarne
- Operacje na datach
- Ustawienia narodowe i regionalne w SQL

3. Analiza danych zagregowanych
- Funkcje grupujące
- Klauzula DISTINCT
- Klauzule GROUP BY i HAVING

3. Pobieranie danych z wielu tabel
- Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne (INNER JOIN, OUTER JOIN)
- Składnia ANSI SQL i inne metody złączeń (SELF JOIN, NATURAL JOIN)
- Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)

4. Podzapytania
- Podzapytania proste
- Podzapytania skorelowane
- Operatory EXISTS i NOT EXISTS
- Inne rodzaje podzapytań

5. Zapytania hierarchiczne i próbki
- Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
- Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
- Próbki danych (klauzula SAMPLE)

6. Manipulowanie danymi (DML)
- Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
- Operacje na dużych zbiorach (INSERT FIRST, INSERT ALL, MERGE)

7. Słownik systemowy

8. Współbieżna praca użytkowników
- Transakcje
- Blokady
- FLASHBACK

9. Użytkownicy i uprawnienia
- Tworzenie i modyfikacja użytkowników, schematy
- Uprawnienia i role

10. Zarządzanie składowaniem danych – warstwa logiczna
- Tabele, Tabele tymczasowe, Tabele zorganizowane indeksowo
- Ograniczenia
- Indeksy
- Widoki, sekwencje, synonimy, zmaterializowane widoki
- Jednostki składowane PL/SQL

11. Modelowanie i odtwarzanie modelu danych przy pomocy Oracle SQL Modeler

12. Przenoszenie danych
- Logiczna kopia danych – datapump import i export
- ładowanie danych – sqlLoader
- Tablice zewnętrzne
- Linki bazodanowe

13. Automatyzacja zadań
- dbms_jobs, dbms_scheduler
Wymagania: Warsztaty dedykowane są jako pierwszy krok dla programistów i projektantów aplikacji opartych na bazach danych Oracle. Uczestnicy nie muszą posiadać żadnej wstępnej wiedzy na temat bazy danych Oracle, ani innych systemów relacyjnych baz danych, choć wiedza taka może okazać się przydatna.
Świadczenia dodatkowe: Obiad, przerwy kawowe, sala szkoleniowa i materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu