Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Planowanie przestrzenne

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Planowanie przestrzenne
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, m.in. przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin oraz pracowników przedsiębiorstw, których obejmują omawiane uregulowania.

Celem szkolenia jest:
• wprowadzenie w problematykę planowania przestrzennego,
• zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi planu miejscowego, studium gminnego oraz zależności między tymi dokumentami,
• przekazanie wiedzy na temat szczególnych przypadków realizacji przedsięwzięć, planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu,
• poszerzenie ogólnej wiedzy uczestników dotyczących rozwoju i planowania urbanistycznego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie prowadzi architekt, uprawniony urbanista. Wykształcenie zdobył na Politechnice Gdańskiej oraz Stypendysta Massachusetts Institute of Technology w USA. Prowadzi własną pracownię projektową, specjalizującą się w planowaniu przestrzennym, współpracując ściśle z organami administracji publicznej. Trener pracuje jako asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu, prowadzeniu warsztatów i zajęć praktycznych.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Program szkolenia
1. Wprowadzenie:
a. rodzaje inwestycji,
b. pozwolenie na budowę a zgłoszenie,
c. przepisy i wytyczne urbanistyczne,
d. przepisy budowlane.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a. zakres obowiązywania,
b. podstawowe definicje,
c. planowanie przestrzenne w gminie,
d. pozostałe szczeble planowania.
3. Procedury związane z uchwalaniem studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powtórzenie procedury w przypadku wprowadzonych zmian w trakcie jej trwania:
a. przystąpienie do sporządzenia,
b. wnioski,
c. projekt dokumentu,
d. opinie i uzgodnienia,
e. wyłożenie do publicznego wglądu,
f. ponawianie procedury,
g. uchwalenie,
h. zmiany w dotychczasowych przepisach.
4. Zależności między studium i planem zagospodarowania przestrzennego:
a. ustalenia studium a ustalenia planów miejscowych,
b. praktyka planistyczna w gminie.
5. Wymagany zakres projektu studium i projektu planu:
a. wymagane elementy studium,
b. wymagane elementy planu miejscowego,
c. części składowe, ustalenia, wymagania dotyczące części graficznej i tekstowej,
d. analiza przykładów planów miejscowych i studiów.
6. Postępowania nadzorcze w planowaniu przestrzennym, orzecznictwo:
a. sprawdzanie zgodności z prawem,
b. orzecznictwo w planowaniu przestrzennym – przykłady zagadnień.
7. Regulacje prawne:
a. ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
b. ustawa z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
c. ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
d. ustawa z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
e. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
f. powiązane przepisy wykonawcze,
g. inne regulacje.
8. Decyzja o warunkach zabudowy oraz lokalizacji w aspekcie decyzji środowiskowej.
a. sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b. analiza przykładowych decyzji,
c. decyzje środowiskowe a decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
9. Inne aspekty projektowania i planowania urbanistycznego.
 

Poleć szkolenie znajomemu