Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Daniel Lichota
tel.: 022 535 80 75
email: dlichota@wolterskluwer.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO W 2009r. I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Zbigniew Dzierżewicz
Projektant i rzeczoznawca budowlany, w latach 1996 - 2005 wykładowca na Politechnice Śląskiej. Od 2002 roku Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu Prawa Budowlanego.
Program:
I. Uregulowania prawne
1. Prawo budowlane po nowelizacji 11 lipca 2003 r.
2. Przepisy techniczno - budowlane - wymagania podstawowe i warunki techniczne w budowaniu i użytkowaniu
3. Polskie Normy powoływane w przepisach prawnych
4. Przepisy prawne regulujące problem inspektora nadzoru
5. Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora inwestorskiego jest obligatoryjne lub fakultatywne

II. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
1. Samodzielna funkcja i kwalifikacje zawodowe inspektora nadzoru
2. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność (cywilna, zawodowa i karna) inspektora nadzoru inwestorskiego
3. Nadzór nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków
4. Nadzór w utrzymaniu i użytkowaniu oraz obowiązkowe kontrole okresowe obiektów budowlanych

III. Dokumentacja projektowa budowy i robót
1.Projekt budowlany w świetle Prawa budowlanego
2. Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę
3. Obiekty i roboty budowlane wymagające zgłoszenia
4. Projekt organizacji robót budowlanych
5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
6. Planowanie robót remontowo - budowlanych
7. Dokumentowanie rozbiórki obiektów budowlanych

IV. Proces wykonania budowy i robót
1. Proces budowlany - schemat z podziałem na etapy
2. Przebieg procesu budowlanego i wymagane procedury: rozpoczęcie budowy, dziennik budowy, realizacja robót budowlanych, protokoły odbioru, obmiary i rozliczenia, zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie obiektu, kontrole, opłaty i kary legalizacyjne (przykładowe wzory dokumentów: wniosków, oświadczeń i decyzji)
3. Realizacji robót i nadzór inwestorski nad wykonawstwem remontów
4. Rozbiórka obiektu budowlanego w tym metodą wybuchową

V. Umowy i kosztorysy
1. Zlecenia i umowy w procesie budowlanym
2. Kosztorysy i rozliczenie robót lub obiektu budowlanego
3. Umowa o nadzór inwestorski - zasady ustalania wynagrodzenia
Świadczenia dodatkowe: indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,materiałyy szkoleniowe, serwis kawowy i lunch, zaświadczenie ukończenia szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu