Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: PROFESJONALNA ASYSTENTKA

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Tomasz Zięba
tel.: 796 795 651
email: tomasz.zieba@inventi.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PROFESJONALNA ASYSTENTKA
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem szkolenia jest wypracowanie zasad i standardów pracy na stanowisku asystentki/sekretarki, poszerzenie wiedzy oraz nabycie umiejętności niezbędnych do budowania wizerunku firmy, podtrzymywania kontaktów z klientami, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz organizowania pracy sobie oraz przełożonemu.

Korzyści dla uczestnika

* poznanie zasad biurowego savoir-vivre,
* poznanie i przećwiczenie zasad skutecznej komunikacji, w tym,
* komunikacji w języku angielskim,
* poznanie zasad prowadzenia rozmowy telefonicznej,
* poznanie technik asertywnego działania, ze szczególnym
* uwzględnieniem trudnych sytuacji,
* poznanie zasad dobrego organizowania czasu pracy


Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Sylwia Rybak
Wielkość grupy: 14
Program: PIERWSZY DZIEN SZKOLENIA

1. Zasady budowania i utrzymywania relacji z szefem oraz klientami

* Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań szefa oraz klientów
* Sekretarka jako osoba kreująca pozytywny wizerunek organizacji,
* Zasady profesjonalnej obsługi Klienta (co wolno, co wypada, w jaki sposób Klient tworzy wizerunek organizacji),
* Savoir-vivre w pracy.


2. Komunikacja interpersonalna w kontekście profesjonalnej obsługi Klienta

* Psychologiczne aspekty komunikowania się (co chcę powiedzieć, co moi rozmówcy słyszą, co rozumieją, jak to interpretują i co zapamiętują),
* Precyzowanie oczekiwań i zaspokajanie specyficznych potrzeb (rola aktywnego słuchania i precyzowania, spójnego, zrozumiałego i kulturalnego przekazu),
* Metody ułatwiające komunikację (techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu, budowanie zaufania, skuteczne przekazywanie informacji)
* Techniki poszukiwania rzeczywistych a nie pozornych przyczyn powstających problemów (negocjacyjny charakter uwspólniania stanowisk)
* Pokonywanie barier komunikacyjnych, przełamywanie impasu w rozmowie oraz metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach


3. Sztuka rozmowy przez telefon

* Telefoniczny savoir-vivre oraz etapy rozmowy telefonicznej, (jak przygotować się do rozmowy i jak prowadzić rozmowę),
* Metody współdziałania z różnymi rodzajami klientów, w tym z klientami zagranicznymi,
* Radzenie sobie z trudnym klientem (sposoby przeciwdziałania manipulacją oraz radzenia sobie z agresją, docieranie do problemu),
* Rozmowa z klientem w języku angielskim (różnice kulturowe, pułapki językowe)DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

1. Asertywność w kontekście profesjonalnej obsługi Klienta

* Asertywność w kontaktach z Klientami – charakterystyka zachowań uległych, agresywnych i asertywnych, definiowanie „granic”, przestrzeganie granic drugiego człowieka,
* Granice ustępstw a satysfakcja Klienta (kulturalne ale stanowcze odmawianie spełnienia roszczeń),
* Najskuteczniejsze metody i techniki asertywnego radzenia sobie z trudnym Klientem w rozmowie telefonicznej,
* Radzenie sobie z zastrzeżeniami Klientów (trudne pytanie, uwagi, obelgi)
* Asertywne przyjmowanie krytyki i negatywnych uwag pod adresem
* Firmy oraz swojej pracy,
* Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem powstałymi w wyniku rozmowy z Klientem,


2.Organizacja pracy

* Sztuka organizacji pracy,
* Wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów,
* Pożeracze czasu
 

Poleć szkolenie znajomemu