Mamy 9509 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

Kategoria: HR / Rekrutacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników
Kategoria: HR / Rekrutacja
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
25-26 października 2018r., Wrocław - Hotel Novotel City
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i narzędzi wspomagających przygotowanie oraz przeprowadzenie sesji Assessment/Development Center. Ponadto uczestnicy dowiedzą się oraz będą ćwiczyć ocenianie kandydatów/pracowników, opracowywanie raportów indywidualnych i zbiorczych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień I - Przygotowanie sesji AC/DC

1. Proces Assessment/Development Center:
• pytania przed wdrożeniem projektu oceny metodą AC/DC:
• jaki jest cel projektu?
• jakie działania będą podejmowane wobec pracowników/kandydatów po realizacji projektu?
• komu przedstawić wyniki AC/DC?
• jakiego rodzaju profil kompetencji będzie podczas projektu oceniany? (profil obecnie zajmowanego stanowiska, profil awansu, profil „rozwojowy”).
• ile osób ma być objętych diagnozą?
• jakie są kryteria doboru uczestników sesji DC?
• jaki jest budżet na realizację oceny metodą AC/DC i działania rozwojowe?
• kiedy korzystać z pomocy firmy zewnętrznej?
• proces Assessment/Development Center.

2. Kryteria Oceny:
• jakie kryteria można oceniać podczas AC/DC?
• zmienne osobowościowe, temperamentalne, inteligencja,
• kompetencje,
• nieobserwowalne podczas sesji kompetencje i ich wskaźniki,
• konstruowanie kompetencyjnych skal obserwacyjnych.
• rodzaj ocenianego profilu - profil obecnie zajmowanego stanowiska, profil awansu, profil „rozwojowy” – sposoby opracowywania.

3. Przygotowanie sesji AC/DC
• zasady konstruowania ćwiczeń wykorzystywanych w ocenie,
• testy wykorzystywane do diagnozy kompetencji, zmiennych osobowościowych, temperamentalnych i poziomu inteligencji,
• zasady konstruowania sesji – opracowanie programu,
• prowadzenie sesji – kontrakt z uczestnikami i podawanie instrukcji.

Dzień II - Ocena, przygotowanie raportów i przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych

1. Ocena kompetencji:
• obserwowanie zachowania uczestników podczas sesji:
• arkusze obserwacyjne,
• na jakie zachowania zwracać uwagę podczas obserwacji?
• zasady oceny kompetencji przy pomocy skal obserwacyjnych:
• arkusze oceny kompetencji,
• wnioskowanie na temat poziomu kompetencji.
• błędy w procesie oceniania.

2. Raporty indywidualne:
• budowa raportu indywidualnego:
• opis metodologii i projektu,
• opis zachowań uczestnika sesji DC/AC,
• ocena kompetencji,
• wskazówki rozwojowe.

3. Raport zbiorczy:
• analiza zebranych wyników – możliwe statystyki,
• ranking pracowników/kandydatów,
• wybór najlepszego kandydata/pracownika,
• wskazania rozwojowe.

4. Sesje informacji zwrotnych:
• schemat sesji informacji zwrotnych,
• trudne sytuacje podczas sesji informacji zwrotnych,
• indywidualne plany rozwojowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu