Mamy 8600 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Gospodarka odpadami i opakowaniami

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Terminy szkolenia
24-25 września 2019r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***


Opis i cele szkolenia
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, których działalność produkcyjna, usługowa lub handlowa wiąże się z wytwarzaniem odpadów oraz z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek krajowy.
Szkolenie w szczególności jest przewidziane dla osób, które odpowiadają w swoich firmach za obszar szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym między innymi za uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenie dokumentów ewidencyjnych, sporządzanie sprawozdawczości, czy też za kontakt z odbiorcami odpadów, organizacjami odzysku oraz organami administracyjnymi i kontrolnymi.

Korzyści dla uczestników
Przekazanie uczestnikom informacji o unijnych i krajowych przepisach prawnych regulujących kwestie związane z gospodarką odpadami i opakowaniami, w szczególności:
• Ustawa o odpadach
• Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
• Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Szkolenie obejmuje najnowsze zmiany prawne dotyczące gospodarki odpadami i kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, jak również odnosi się do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i innych wymogów środowiskowych określonych przez Unię Europejską.
Szkolenie jest przewidziane zarówno dla osób początkujących w temacie, ze względu na szczegółowe omówienie poszczególnych zagadnień, jak również dla osób bardziej doświadczonych, wymagających jedynie uporządkowania i usystematyzowania posiadanej wiedzy.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: I dzień – Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach

1. Podstawowe definicje i terminy prawne związane z opakowaniami.

2. Zasady rozliczania wprowadzanych opakowań (w tym opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych).

3. Publiczne kampanie edukacyjne.

4. Pomoc de minimis w zakresie opakowań.

5. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie opakowań.

6. Obowiązki dystrybutorów w zakresie opakowań.

7. Wymagania wobec organizacji odzysku opakowań oraz izb gospodarczych.

8. Rejestr podmiotów gospodarujących opakowaniami.

9. Opłata recyklingowa dotycząca toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

10. Wprowadzanie niektórych produktów na rynek krajowy.

II dzień – Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami

1. Podstawowe definicje i terminy prawne.

2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami.

3. Uznanie odpadu za produkt uboczny.

4. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zmiany wymogów w celu ich uzyskania lub aktualizacji

5. Dokumenty ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami.

6. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarki odpadami.

7. Uzyskiwanie wpisów oraz dokonywanie zgłoszeń w rejestrach przedsiębiorców.

8. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

9. Uprawnienia organów kontrolnych.

10. Innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.
 

Poleć szkolenie znajomemu