Mamy 9818 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 22 szkoleń.

Szkolenie: English for Public Relations Practitioners

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / PR

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Czerwińska Senior Training Coordinator
tel.: 22 6704333
email: k.czerw@theenglishcocktail.com.pl
http://www.theenglishcocktail.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: English for Public Relations Practitioners: Acquiring Global Perspective on Your Strategy
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / PR
Metodyka: Case studies
Opis: Specjalistyczne szkolenie w zakresie Public Relations, adresowane do kadr agencji i działów PR. Oprócz terminologii z zakresu Public Relations, szkolenie dostarcza wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat poszczególnych obszarów działalności w sferze PR oraz jej psychospołecznych, kulturowych i etyczno-prawnych aspektów i uwarunkowań.

Cele szkolenia:
1. Rozwinięcie u słuchaczy zdolności do nowatorskiego, twórczego myślenia, niezbędnego w ich sytuacji zawodowej
2. Dostarczenie wiedzy teoretycznej na temat poszczególnych obszarów działalności w sferze Public Relations
3. Umożliwienie tworzenia i realizowania własnych projektów marketingowych i Public Relations przy użyciu języka angielskiego
4. Zapewnienie swobodnej komunikacji pomiędzy pracownikiem a klientem zagranicznym
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Timothy Tudor-Hart
Chris Miller
Ola Wszołek
Agata Wszołek
Małgorzata Bielecka
Program: Zakres tematyczny:
1. Public Relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
2. Cele i funkcje Public Relations w przedsiębiorstwie
3. Proces zarządzania Public Relations w przedsiębiorstwie
4. Struktura działów Public Relations
5. Formy i zakres planowania Public Relations
6. Instrumenty Public Relations wspierające działania promocyjne
7. Współpraca z mediami: przesłanki i techniki współpracy z mediami
8. Obszary i rodzaje współpracy przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami
9. Rola sponsoringu w systemie działań promocyjnych firm międzynarodowych
10. Targi i wystawy jako narzędzie komunikacji firmy
11. Znaczenie targów i wystaw w polityce promocji przedsiębiorstw międzynarodowych
12. Instrumenty Public Relations kształtujące relacje z otoczeniem
13. Komunikacja ze społecznością lokalną
14. Cele i instrumenty komunikacji ze społecznością lokalną
15. Wykorzystanie narzędzi Public Relations w komunikacji przedsiębiorstw międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi
16. Instrumenty Public Relations w kształtowaniu kontaktów z inwestorami
17. Lobbing w praktyce działań przedsiębiorstw międzynarodowych
18. Cele i narzędzia wewnętrznych Public Relations
19. Instrumenty Public Relations wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych
20. Public Relations jako odpowiedź firm międzynarodowych na potrzeby otoczenia w sytuacjach kryzysowych
• W celu uzyskania szczegółowych programów szkoleń prosimy o kontakt. Nasz specjalista udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących oferowanych programów szkoleń.

Format szkolenia:
Intensywne i interaktywne warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje-wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Czas trwania szkolenia:
Zalecany czas trwania szkolenia uzależniony jest od celów stawianych przez organizację i wstępnego poziomu uczestników. Standardowo wyróżnia się trzy tryby szkolenia:

Tryb Intensive - 17 spotkań
Tryb Standard - 30 spotkań
Tryb Comprehensive - 60 spotkań*

Każdy z wyżej wymienionych trybów wyznacza liczbę godzin wystarczającą do opanowania treści zaplanowanych w programie szkolenia.
* Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej.

W cenę szkolenia zamkniętego wliczono:
1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń
2. Materiały szkoleniowe
3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia
4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy)
5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English

Tryb szkolenia:
W zależności od potrzeb: zamknięte/otwarte/weekendowe.

Lokalizacja:
Siedziba Klienta lub centrum szkoleniowe The English Cocktail.

Termin rozpoczęcia:
Szkolenia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

Format szkolenia:
Warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje - wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Cena szkolenia:
Uzależniona od wymiaru godzinowego, długości trwania szkolenia i intensywności szkolenia.

Certyfikaty:
Certyfikat ukończenia szkolenia The English Cocktail.
Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej. Egzamin odbywa się w centrum szkolenia The English Cocktail po ukończeniu szkolenia.

Dodatkowo:
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których będziecie Państwo mogli przekonać się o jakości oferowanych przez nas usług – wystarczy kontakt z naszym centrum w celu ustalenia terminu spotkania.
Świadczenia dodatkowe: Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których będziecie Państwo mogli przekonać się o jakości oferowanych przez nas usług – wystarczy kontakt z naszym centrum w celu ustalenia terminu spotkania.
 

Poleć szkolenie znajomemu