Mamy 8469 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: English for the Hotel and Tourism Industry

Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Czerwińska Senior Training Coordinator
tel.: 22 6704333
email: k.czerw@theenglishcocktail.com.pl
http://www.theenglishcocktail.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: English for the Hotel and Tourism Industry: angielski w turystyce i hotelarstwie
Kategoria: SPRZEDAŻ I MARKETING / Obsługa Klienta
Metodyka: Symulacje i gry
Opis: Szkolenie językowo-zadaniowe w zakresie turystyki i hotelarstwa, adresowane do pracowników branży turystycznej i hotelarskiej: recepcjonistek, pracowników biur podróży, przewodników, pokojówek, pracowników concierge. Oprócz terminologii z zakresu turystyki, szkolenie obejmuje doskonalenie umiejętności niezbędnych do porozumienia się z zagranicznymi klientami i zapewnienie im obsługi na najwyższym poziomie.

Cele szkolenia:
1. Wykształcenie umiejętności właściwego reprezentowania firmy
2. Umożliwienie szybkiego i umiejętnego rozpoznawania potrzeb klienta zagranicznego
3. Pokonanie bariery językowej
4. Zapewnienie swobodnej komunikacji pomiędzy pracownikiem a klientem zagranicznym
5. Umożliwienie prezentowania usługi przy wykorzystaniu języka angielskiego
6. Zapoznanie z etykietą obowiązującą w krajach anglojęzycznych
7. Podniesienie poziomu obsługi klienta zagranicznego
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Timothy Tudor-Hart
Chris Miller
Ola Wszołek
Agata Wszołek
Małgorzata Bielecka
Program: Zakres tematyczny:

1. Branża turystyczna: nazwy stanowisk, struktura organizacyjna instytucji branżowych
2. Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim
3. Zapytanie o komfort klienta, warunki podróży
4. Formalności meldunkowe w hotelu
5. Ton głosu - ćwiczenia z poprawnej modulacji (rytm, poziom głośności), czyli jak udzielać informacji by zostać dokładnie zrozumianym
6. Rezerwacje: dni tygodnia, godziny pracy
7. Zmiany i odwołania rezerwacji
8. Rozkład jazdy i lotów
9. Instrukcje i objaśnianie drogi
10. Udzielanie informacji turystycznej
11. Ustalanie sposobu i formy płatności
12. Wyposażenie konferencyjne hoteli: urządzenia hotelowe
13. Pytania i dowiadywanie się przez telefon
14. Reklamacje, przyjmowanie skarg i uwag klientów
15. Panowanie nad stresem, radzenie sobie z krytyką
16. Żegnanie klientów
17. Korespondencja handlowa branży hotelarskiej: e-mail, Fax, oferta usług, faktura, odpowiedź na zapytanie ofertowe

• W celu uzyskania szczegółowych programów szkoleń prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń The English Cocktail Urszulą Burno, nr. tel. 22 670 43 33, info@theenglishcocktail.com.pl. Nasz specjalista udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących oferowanych programów szkoleń

Format szkolenia:
Intensywne i interaktywne warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje-wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Czas trwania szkolenia:
Zalecany czas trwania szkolenia uzależniony jest od celów stawianych przez organizację i wstępnego poziomu uczestników. Standardowo wyróżnia się trzy tryby szkolenia:

Tryb Intensive - 17 spotkań
Tryb Standard - 30 spotkań
Tryb Comprehensive - 60 spotkań*

Każdy z wyżej wymienionych trybów wyznacza liczbę godzin wystarczającą do opanowania treści zaplanowanych w programie szkolenia.

* Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej.

W cenę szkolenia zamkniętego wliczono:
1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń
2. Materiały szkoleniowe
3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia
4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy)
5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English

Tryb szkolenia:
W zależności od potrzeb: zamknięte/otwarte/weekendowe.

Lokalizacja:
Siedziba Klienta lub centrum szkoleniowe The English Cocktail.

Termin rozpoczęcia:
Szkolenia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

Format szkolenia:
Warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje - wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Cena szkolenia:
Uzależniona od wymiaru godzinowego, długości trwania szkolenia i intensywności szkolenia.

Certyfikaty:
Certyfikat ukończenia szkolenia The English Cocktail.
Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej. Egzamin odbywa się w centrum szkolenia The English Cocktail po ukończeniu szkolenia.

Dodatkowo:
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których będziecie Państwo mogli przekonać się o jakości oferowanych przez nas usług – wystarczy kontakt z naszym centrum w celu ustalenia terminu spotkania.

Świadczenia dodatkowe: Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których będziecie Państwo mogli przekonać się o jakości oferowanych przez nas usług – wystarczy kontakt z naszym centrum w celu ustalenia terminu spotkania.
 

Poleć szkolenie znajomemu

Firmy szkoleniowe: