Mamy 9509 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym - OZE

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Dombrowska
tel.: 782 999 333
email: ewa.dombrowska@cre-edukacja.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym - sektor odnawianych źródeł energii
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

poznać specyfikę projektów inwestycyjnych w sektorze OZE;
zapoznać się ze strukturą finansowania tego typu inwestycji;
przyjmować poprawne założenia do harmonogramowania i budżetowania;
zwiększyć efektywność zarządzania czasem w projekcie;
poznać założenia przyjmowane do projektów w sektorze OZE;
poprawnie szacować zasoby energetyczne potencjalnego terenu pod inwestycję;
zapoznać się ze złożoną strukturą organizacyjną związana z czynnościami będącymi składowymi zadań w projekcie;
niwelować zmiany w projekcie i skutki tych zmian;
uznawać zasadność realizowania projektu;
stosować w procesie decyzyjnym studium celowości oraz studium wykonalności;
dynamicznie zarządzać zmianami w realizowanym projekcie inwestycyjnym – wpływ otoczenia (głownie administracyjnego i legislacyjnego);
identyfikować zagrożenia występujące w projektach budowlanych;
postępować z ogólnie przyjętymi i powszechnie stosowanymi zasadami wymiany informacji i realizacji zadań w metodyce projektowej.
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: dr inż. Rafał Pesta

Trener biznesu, doradca, wdrożeniowiec, inspektor nadzoru.

Wykształcenie

Ukończył 5-letnie studia dzienne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera inżynierii środowiska. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, stopień uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja

Specjalizuje się w implementacji autorskich oraz branżowych metodyk zarządzania projektami w powiązaniu z istniejącymi modelami organizacyjnymi. Przedsięwzięcia inwestycyjne oraz organizacyjne realizuje w metodyce projektowej.

W realizowanych przedsięwzięciach odpowiedzialny za całokształt działalności spółek, w tym optymalizacje procesów biznesowych oraz rozwój projektów i nadzór nad ich realizacją. Wprowadza aktywne metody oceny dojrzałości procesowej organizacji oraz metody i techniki pozwalające na efektywną realizację zdefiniowanych celów.

Doświadczenie

Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w sektorze inżynieryjnym, energetycznym, medycznym i farmaceutycznym. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w krajowych spółkach giełdowych oraz międzynarodowych korporacjach. Przy realizacji projektów inwestycyjnych pełnił funkcje m.in.: inżyniera budowy, kierownika budowy, kierownika projektu, koordynatora projektów, inspektora nadzoru.

Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Od 2001 roku jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Należy do stowarzyszenia IPMA Polska.

Zrealizowane projekty szkoleniowe

Realizował programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej m.in.: PKN ORLEN, Grupy LOTOS, PGE Energia Odnawialna, ENERGA Operator, ENERGA Kogeneracja, PGNiG, PKP Energetyka, PKP Polskie Linie Kolejowe. Prowadził moduły szkoleniowe przygotowujące uczestników do uzyskania certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management (IPMA).

Publikacje

Autor ekspertyz, opinii oraz ocen technicznych i organizacyjnych, a także publikacji w czasopismach naukowych.
Program: Zakres sesji

Projekty inwestycyjne w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii
Systemy wsparcia budowy Odnawialnych Źródeł Energii
Otoczenie legislacyjne
Studium celowości realizacji projektów
Studium wykonalności projektu
Niezbędne analizy, audyty, ekspertyzy
Szacowanie czasu trwania prac przygotowawczych oraz fazy realizacji
Ocena potencjału energetycznego terenu
Energetyka wiatrowa – zasoby wiatru, pomiar wiatru, możliwości przyłączenia do sieci energetycznej
Biogazownie: dostawcy surowca, rodzaju dostępnego surowca - kontraktacja, możliwości przyłączenia do sieci cieplnej i sieci energetycznej
Hydroelektrownie: możliwości przyłączenia do sieci energetycznej
Struktura finansowania inwestycji
Pozyskiwanie terenów (dzierżawa, zakup)
Studium uwarunkowań i zagospodarowanie przestrzennego gminy
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa). Kompletacja dokumentacji.
Przeprowadzenie procedury uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej oraz podpisania umowy przyłączeniowej
Monitoring środowiska (warunki, zakres, czas trwania)
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektów energetycznych przyłączeń elektrowni wiatrowych, biogazowni, źródeł kogeneracyjnych
Zarządzanie projektami w sektorze OZE– obowiązujące standardy
Metoda Earned Value – zastosowanie w projektach inwestycyjnych sektora energetycznego w dyscyplinach związanych z OZE
 

Poleć szkolenie znajomemu