Mamy 9120 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
- omówienie zasad ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym,
- omówienie różnic pomiędzy amortyzacją bilansową, a podatkową,
- zapoznanie z dopuszczonymi przez przepisy metodami amortyzacji.


W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji. Uczestnicy szkolenia będą rozwiązywać zadania oraz przeprowadzać zapisy na kontach księgowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: DZIEŃ I

1. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki

2. Cele i przedmiot inwentaryzacji

3. Metody i terminy inwentaryzacji
- spis z natury
- uzgadnianie sald
- weryfikacja stanu ewidencyjnego

4. Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji
- czynniki wpływające na organizację inwentaryzacji
- instrukcja inwentaryzacyjna
- udokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych

5. Odpowiedzialność materialna pracowników
- prawidłowe powierzenie mienia
- odpowiedzialność jednostkowa i wspólna
- wina umyślna i nieumyślna

6. Różnice inwentaryzacyjne
- nadwyżki
- niedobory zawinione i niezawinione
- kompensata różnic inwentaryzacyjnych

7. Jak wprowadzić do ksiąg korekty z tytułu zweryfikowanych różnic inwentaryzacyjnych
- wycena różnic
- dekretacja

8. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w świetle przepisów podatkowych

9. Różnice inwentaryzacyjne a podatek VATDZIEŃ II

I. Środki trwałe:
1. Definicja środka trwałego,
2. Wartość początkowa środków trwałych:
- cena nabycia,
- koszt wytworzenia,
- wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z ceną nabycia i kosztem wytworzenia, a wartość początkowa,
- środek trwały otrzymany nieodpłatnie i częściowo odpłatnie,
- dotacja w wartość początkowa środka trwałego,
- aport a wartość początkowa środka trwałego.
3. Remont, a ulepszenie:
- definicja ulepszenia, modernizacji etc.,
- remont,
- koszty remontu w rachunku podatkowym,
4. Ewidencja środków trwałych,
5. Rozwiązywanie przykładów.

II. Wartości niematerialne i prawne:
1. Definicja wartości niematerialnej i prawnej,
2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i na dzień bilansowy,
3. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych – licencje, koncesje.
4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
5. Rozwiązywanie przykładów.

III. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
1. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz wg prawa podatkowego:
- metody amortyzacji,
- stawki amortyzacji,
- optymalizacja amortyzacji podatkowej w czasie niekorzystnych okoliczności gospodarczych
- ustalenie wartości końcowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
2. Rozwiązywanie przykładów.

IV. Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych u użyczających:
- Leasing finansowy,
- Leasing operacyjny,
- Rozwiązywanie przykładów.

V. Likwidacja środków trwałych.

VI. Zbycie środków trwałych.

VII. Zmiana charakteru środków trwałych.

VIII. Straty w środkach trwałych a koszty podatkowe.

IX. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w bilansie.


Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym, wybranym dniu warsztatów.
Wymagania: Korzyści dla uczestników szkolenia:
- zdobycie wiedzy na temat zasad prawidłowego przeprowadzania procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
- zdobycie wiedzy na temat zasad ewidencji środków trwałych, amortyzacji bilansowej i podatkowej,
- zapoznanie się z zasadami rozliczania remontów i ulepszeń środków trwałych.


Adresaci szkolenia:
- główni księgowi - księgowi,
- pracownicy działów finansowo-księgowych,
- pracownicy biur rachunkowych,
- pracownicy zajmujący się praktyczną realizacją inwentaryzacji,
- pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
- inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu, - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, - lunch, - certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu