Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Profesjonalna obsługa inwestycji budowlanej

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Dombrowska
tel.: 782 999 333
email: ewa.dombrowska@cre-edukacja.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Profesjonalna obsługa inwestycji budowlanej
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele sesji

Omówienie praktycznych zagadnień związanych w realizacją budowy, remontem oraz modernizacją. Przedstawienie uczestników budowlanych projektów inwestycyjnych. Prezentacja zasad kontraktowania podwykonawców robót budowlanych oraz dostawców sprzętu i usług. Identyfikacja czynników wpływających na budowlany projekt inwestycyjny – otoczenie projektu (m.in. legislacyjne, środowiskowe, społeczne, technologiczne, wykonawcze). Podstawowe zagadnienia jakościowej analiza ryzyka związanego z efektywną realizacją projektu. Stosowanie powszechnie przyjętych standardów i zasad w realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych. Prezentacja metod kontroli oraz optymalizowania kosztów w projekcie budowlanym. Przekonanie uczestników szkolenia do stosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

poprawnie rozpoznawać wpływ otoczenia (m.in. legislacyjnego, środowiskowego, społecznego, technologicznego, wykonawczego,) na projekty inwestycyjne w sektorze budowlanym
poznać specyfikę prowadzenia przedsięwzięć w metodyce projektowej
poprawnie identyfikować uczestników projektów inwestycyjnych w aspekcie praw i obowiązków
zdefiniować kompetencje niezbędne do pracy przy realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych
zwiększyć efektywność zarządzania swoim obszarem przy realizacji projektów inwestycyjnych
przyjmować poprawne założenia do harmonogramowania i budżetowania
wdrażać działania naprawcze
niwelować zmiany w projekcie i skutki tych zmian
dynamicznie zarządzać zmianami w realizowanym projekcie inwestycyjnym
identyfikować zagrożenia występujące w projektach budowlanych
skoordynować zadania wchodzące w skład projektu
poznać zakres (oczekiwanego przez innych uczestników procesu budowlanego) wsparcia technicznego dla technologii/produktu w trakcie fazy projektowej oraz wykonawczej
poznać obszar wiedzy, umiejętności i postawy oczekiwany (przez innych uczestników procesu budowlanego) w kompetencjach wsparcia technicznego
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Trenerzy: dr inż. Rafał Pesta

Trener biznesu, doradca, wdrożeniowiec, inspektor nadzoru.

Wykształcenie

Ukończył 5-letnie studia dzienne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera inżynierii środowiska. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, stopień uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja

Specjalizuje się w implementacji autorskich oraz branżowych metodyk zarządzania projektami w powiązaniu z istniejącymi modelami organizacyjnymi. Przedsięwzięcia inwestycyjne oraz organizacyjne realizuje w metodyce projektowej.

W realizowanych przedsięwzięciach odpowiedzialny za całokształt działalności spółek, w tym optymalizacje procesów biznesowych oraz rozwój projektów i nadzór nad ich realizacją. Wprowadza aktywne metody oceny dojrzałości procesowej organizacji oraz metody i techniki pozwalające na efektywną realizację zdefiniowanych celów.

Doświadczenie

Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w sektorze inżynieryjnym, energetycznym, medycznym i farmaceutycznym. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w krajowych spółkach giełdowych oraz międzynarodowych korporacjach. Przy realizacji projektów inwestycyjnych pełnił funkcje m.in.: inżyniera budowy, kierownika budowy, kierownika projektu, koordynatora projektów, inspektora nadzoru.

Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Od 2001 roku jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Należy do stowarzyszenia IPMA Polska.

Zrealizowane projekty szkoleniowe

Realizował programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej m.in.: PKN ORLEN, Grupy LOTOS, PGE Energia Odnawialna, ENERGA Operator, ENERGA Kogeneracja, PGNiG, PKP Energetyka, PKP Polskie Linie Kolejowe. Prowadził moduły szkoleniowe przygotowujące uczestników do uzyskania certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management (IPMA).

Publikacje

Autor ekspertyz, opinii oraz ocen technicznych i organizacyjnych, a także publikacji w czasopismach naukowych.
Program: Zaprezentowanie uczestników procesu inwestycyjnego. Zarówno w świetle ustawy Prawo budowlane jak i w świetle praktycznych rozwiązań przy realizacji projektów (m.in. Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy)
Zdefiniowanie standardów obowiązujących wszystkich uczestników przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych w sektorze budowlanym
Przeprowadzenie profesjonalnej pełnej analizy zadania inwestycyjnego
Identyfikowanie zagrożeń w projekcie
Zapoznanie uczestników z strukturą nakładów inwestycyjnych w projektach
Zaprezentowanie praktycznych przykładów z zastosowaniem metodyki kontrolującej realizację harmonogramu, prognozującej odchylenia i optymalizującej działania.
Przedstawienie zasad kontraktowania wykonawców i dostawców w świetle stosowania metodyki projektowej
Prezentacja struktury firmy i komórek organizacyjnych zarządzanych przez projekty
Przedstawienie elementów etyki w zarządzaniu projektami oraz społecznej odpowiedzialności za działania
Projekty finansowane ze środków publicznych oraz projekty komercyjne (podział projektów inwestycyjnych, bezpośredni uczestnicy procesu tworzenia dokumentacji i doboru technologii)
Elementy i praktyki wspierające „utrzymanie” technologii: w dokumentacji technicznej, u inwestora, w firmach wykonawczych
Zakres czynnego „wsparcia technicznego” w fazie projektowej oraz w trakcie realizacji obiektów
Przedstawienie kompetencji specjalistycznych oczekiwanych od wsparcia technicznego
 

Poleć szkolenie znajomemu