Mamy 8584 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 9 szkoleń.

Szkolenie: sztuka autoprezentacji

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro RNS
tel.: 76 722 87 72
email: biuro@rns.edu.pl
www.rns.edu.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: : uświadomienie sobie własnych mocy i zdolności do autokreacji, opanowanie kompetencji sprzyjających pozytywnemu odbiorowi własnej osoby i w efekcie uzyskiwaniu pożądanych celów, doskonalenie w sztuce mówienia, przemawiania oraz nadawania wystąpieni
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja
Metodyka: Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Część I (teoretyczna)
1. Znaczenie autoprezentacji w osiąganiu sukcesów zawodowych i osobistych:
- efekt pierwszego wrażenia,
- człowiek na scenie społecznej i jego amatorski warsztat kreowania siebie,
- kapitał kulturowy i jego moc w twórczym kreowaniu nowego wizerunku.
2. Kreowanie efektywnego wizerunku siebie w kontaktach interpersonalnych:
- ciało jako komunikat i nieoceniony kapitał środków autoprezentacji (wizualna kreacja kolorem, ubiorem, gestykulacją),
- magia słowa i głosu (werbalna i wokalna strona autokreacji),
- autokreacja na potrzeby określonych sytuacji publicznych.
3. Typy osobowości a style wypowiedzi.
4. Kapitał kulturowy/poczucie wartości a odwaga w prezentowaniu siebie/aspiracje życiowe.

Część II (praktyczna)
1. Występ. Konstruktywna krytyka.
2. Mowa ciała – świadome komunikowanie ciałem.
3. Magia głosu –
4. Sztuka mówienia – czyli jak, co i do kogo mówić, by nas słuchano?
5. Wizualne przedstawianie treści – kilka słów o prezentacjach.
6. Rodzaje przemówień. Sztuka przygotowywania wystąpień.
7. Podstawowe zasady konwersacji.
8. Główne zasady sztuki retorycznej/chwyty erystyczne.
9. Sposoby radzenia sobie z tremą.
10. Podsumowanie.
 

Poleć szkolenie znajomemu