Mamy 8387 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Dobre praktyki produkcyjne (GMP)

Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Dombrowska
tel.: 782999333
email: Ewa.Dombrowska@cre-edukacja.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Dobre praktyki produkcyjne (GMP) w procesach inwestycyjnych
Kategoria: SZKOLENIA ZAWODOWE I TECHNICZNE / Medyczne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, kierowników projektów, a także dla osób, które chcą zwiększyć efektywność swojego działania poprzez umiejętność zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i zadaniami w metodyce projektowej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: dr inż. Rafał Pesta

Trener biznesu, doradca, wdrożeniowiec, inspektor nadzoru.

Wykształcenie

Ukończył 5-letnie studia dzienne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera inżynierii środowiska. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, stopień uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizacja

Specjalizuje się w implementacji autorskich oraz branżowych metodyk zarządzania projektami w powiązaniu z istniejącymi modelami organizacyjnymi. Przedsięwzięcia inwestycyjne oraz organizacyjne realizuje w metodyce projektowej.

W realizowanych przedsięwzięciach odpowiedzialny za całokształt działalności spółek, w tym optymalizacje procesów biznesowych oraz rozwój projektów i nadzór nad ich realizacją. Wprowadza aktywne metody oceny dojrzałości procesowej organizacji oraz metody i techniki pozwalające na efektywną realizację zdefiniowanych celów.

Doświadczenie

Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w sektorze inżynieryjnym, energetycznym, medycznym i farmaceutycznym. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w krajowych spółkach giełdowych oraz międzynarodowych korporacjach. Przy realizacji projektów inwestycyjnych pełnił funkcje m.in.: inżyniera budowy, kierownika budowy, kierownika projektu, koordynatora projektów, inspektora nadzoru.

Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Od 2001 roku jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Należy do stowarzyszenia IPMA Polska.

Zrealizowane projekty szkoleniowe

Realizował programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej m.in.: PKN ORLEN, Grupy LOTOS, PGE Energia Odnawialna, ENERGA Operator, ENERGA Kogeneracja, PGNiG, PKP Energetyka, PKP Polskie Linie Kolejowe. Prowadził moduły szkoleniowe przygotowujące uczestników do uzyskania certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management (IPMA).

Publikacje

Autor ekspertyz, opinii oraz ocen technicznych i organizacyjnych, a także publikacji w czasopismach naukowych.
Program: Cele sesji

Zapoznanie się ze specyfiką zarządzania projektami inwestycyjnymi w sektorze farmaceutycznym i medycznym. Przekonanie uczestników szkolenia do stosowania znanych technik zarządzania projektami do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w projektach inwestycyjnych w sektorze farmaceutycznym i medycznym.

Przedstawienie najważniejszych aspektów Good Manufacturing Practice (GMP) oraz Good Distribution Practice (GDP).
Zaprezentowanie specyfiki projektu inwestycyjnego w sektorze farmaceutycznym i medycznym realizowanego zgodnie z wymaganiami GMP.
Projektowanie i przygotowanie obiektów dla wytwarzania produktów leczniczych z uwzględnieniem wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).
Zagadnienia charakterystyczne dla obiektu – uzyskanie i utrzymanie parametrów krytycznych.
Walidacja – określenie listy wymagań użytkownika (URS).
Kwalifikacja projektowa (DQ).
Kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ).
Uwarunkowania jakości projektowania – Quality by Design (QbD).
System projektowania technologicznego - rozwój oraz realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
Omówienie procedury formalno-prawnej uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, koncesji na prowadzenie działalności.
Zdefiniowanie niezbędnych decyzji, postanowień obowiązujących wszystkich uczestników przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych w sektorze medycznym i farmaceutycznym.
Przeprowadzenie analizy zagrożeń w projektach inwestycyjnych.
Przedstawienie zasad kontraktowania wykonawców i dostawców w świetle stosowania metodyki projektowej.
Omówienie zakresu dokumentacji technicznej, projektów branżowych oraz niezbędnych uzgodnień.
Omówienie uczestnikom fazy realizacji (wykonawstwa) projektu.

Zakres sesji

Projekty inwestycyjne w sektorze medycznym i farmaceutycznym.
Systemy wsparcia budowy obiektów.
Otoczenie legislacyjne.
Decyzja o pozwoleniu na budowę. Decyzje administracyjne – Nadzór Farmaceutyczny. Koncesje na prowadzenie działalności. Uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Kompletacja dokumentacji.
Przeprowadzenie procedury uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej, zasilanie rezerwowe, wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje.
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektów przyłączeń.
Uzyskanie pozwolenia na budowę.
Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uzyskania koncesji.
Zarządzanie projektami w sektorze medycznym i farmaceutycznym – obowiązujące standardy.
Metoda Earned Value – zastosowanie w projektach inwestycyjnych sektora medycznego i farmaceutycznego.
 

Poleć szkolenie znajomemu