Mamy 9226 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 5 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie czasem zespołu

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Terebińska
tel.: 24 262 03 35
email: szkolenia@setodoradztwo.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie czasem zespołu
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Profil uczestnika:
Członkowie zarządów przedsiębiorstw;
Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania;
Osoby kierujące zespołami;
Osoby włączone w proces bieżącego planowania zadań w firmie i ich realizacji.
Cele szkolenia:
Kształtowanie umiejętności świadomego strukturalizowania czasu;
Zdobycie wiedzy i umiejętności planowania czasu;
Poznanie technik określania priorytetów i „zyskiwania czasu”;
Nabycie umiejętności organizowania pracy współpracownikom;
Poznanie warunków skutecznego, osobistego planu pracy;
Trening umiejętności skutecznego delegowania zadań;
Trening umiejętności sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych.


Korzyści:
Uczestnicy będą potrafili określać działania zgodnie z optymalną hierarchią celów;
Uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi gospodarowania czasem;
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat efektywnej organizacji pracy własnej;
Wzrost efektywności pracown
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Teresa Sztomberska-Ejdys - z wykształcenia psycholog, ukończyła UW. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej w Płocku - Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami, Wykładowca na Uniwersytecie Kard. St. Wyszyńskiego- Studia Podyplomowe, współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń z: MOST WANTED, Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., SLG International Training Center Sp. z o.o.

Wiesław Ejdys - z wykształcenia - logistyk, z zainteresowania - marketing i sprzedaż. Wieloletni Szef Sprzedaży i Marketingu Petrochemii Płock S.A., następnie w PKN ORLEN S.A. Dyrektor Biura Logistyki połączonych systemów logistycznych i infrastruktury Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A. Jeden z członków podstawowego zespołu procesu inkorporacji i integracji Petrochemii Płock S.A.i CPN S.A. Doświadczony trener w szkoleniach wewnętrznych, coachingu, szkoleniach branż FMCG, budowlanej, paliwowej.
Wielkość grupy: 16
Program: 1.Czas jako kategoria ekonomiczna:
Analiza dotychczasowej własnej gospodarki czasem- testy sprawdzające;
Rozpoznawanie własnego stylu zarządzania czasem;
Diagnoza osobistych „pożeraczy czasu”;
Narzędzia radzenia sobie z pułapkami czasowymi;
Praktyczne studium przypadku

2.Zasady skutecznego zarządzania sobą i czasem:
Nastawienie jako kluczowy element naszego sukcesu, czyli o samotywacji,
Poczucie wpływu na własną efektywność w zarządzaniu sobą w czasie, czyli jeszcze o samotywacji;
Wpływ strategii samoutrudniania na organizację czasu: odraczanie realizacji spraw – skok adrenaliny – fałszywe poczucie własnej wartości,
Wpływ fizjologii na funkcjonowanie człowieka w czasie: pracownik jako maszyna – wypuszczanie pary, czyli jak organizować czas przeznaczony na działania spontaniczne, relaks;, biorytmy;
Zarządzanie czasem a własne cele życiowe i cele organizacji
•Cele związane z karierą zawodową
•Cele dotyczące relacji z ludźmi
•Cele własnego rozwoju
•Cele dotyczące odpoczynku
•Cele materialne
•Cele prestiżowe (pozytywne formułowanie celów: realny, mierzalny, terminowy, osiągalny)
3.Planowanie:
Dlaczego warto planować/
Systematyczne podejście do organizacji czasu pracy
Etap planowania
Gromadzenie informacji w procesie planowania
Określenie najważniejszych celów
Narzędzia planowania
Priorytety i techniki priorytetyzacji - Macierz Eisenhowera;
Strategia ABC
Prawo Pareto i jego stosowanie na co dzień
Reguła 60/40

4.Wybrane zasady organizacji pracy
Diagnoza ról, zadań i funkcji kierowniczych;
Praca w grupach, budowanie harmonogramu działania w sytuacjach natłoku zadań i ograniczonych możliwości czasowych;
Delegowanie zadań
Rozmowy delegujące i błędy w delegowaniu
Zarządzanie czasem zespołu;
Problemy z czasem – kluczowe czynniki oceny efektywności zarządzania
Pomiar efektywności zarządzania;
Świadczenia dodatkowe:  Komplet materiałów szkoleniowych na płycie CD dla każdego uczestnika
 

Poleć szkolenie znajomemu