Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Wioletta Brzozowska
tel.: (022)531 48 46
email: wioletta.brzozowska@infor.pl
formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: www.szkolenia.infor.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Przemysław Ciszek – prawnik, specjalizuje się w zakresie prawa pracy; współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii Haarmann Hemmelrath w Warszawie. Obecnie jest wspólnikiem w C&C Chakowski&Ciszek
Program: 1. W jaki sposób gromadzić i przechowywać kwestionariusze osobowe, CV, listy motywacyjne od kandydatów do pracy?

- zasady gromadzenia dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym, bez zarzutu dyskryminacji i naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
- zasady zbierania danych osobowych kandydatów do pracy oraz postępowania z aktami osobowymi, w których znajdują się kwestionariusze sprzed zmiany przepisów.

2. Jakie są zasady tworzenia umów o pracę

- kiedy należy stosować dodatkowo zakres obowiązków pracownika?
- jak wybrać odpowiedni rodzaj umowy o pracę (zalety i wady poszczególnych rodzajów umów o pracę)?
- zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełnoetatowych itp.)

3. Jakie są zasady tworzenia innych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych pracownika?

- oświadczenia pracownika w sprawach rodzicielskich (urlopy, korzystanie z uprawnień przewidzianych dla jednego z rodziców,
- dokumentacja kar porządkowych
- jakie są zasady dokumentowania skierowania pracowników do innej pracy na okres do 3 miesięcy?
- dokumenty związane z innymi uprawnieniami pracownika i obowiązkami pracodawcy.

4. 4. Jakie są zasady kierowania na szkolenia BHP i obowiązkowe badania lekarskie pracowników?

- w jaki sposób i kiedy sporządzać skierowania?
- zasady kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe, kontrolne i po zakończeniu stosunku pracy?
- badania kontrolne osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
- zasady przechowywania w aktach osobowych skierowań i orzeczeń.

5. Zasady tworzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy.
6. Jakie są zasady rozwiązywania umów o pracę, sporządzania oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, rozwiązania jej bez wypowiedzenia i za porozumieniem stron?

- przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
- okresy wypowiedzenia
- porozumienia rozwiązujące umowy o pracę

7. Jak wystawiać, korygować i duplikować świadectwa pracy (np. dla pracowników, którzy zakończyli pracę kilka lat temu)?

- prostowanie i zmiany świadectwa pracy.
- zasady wydawania duplikatu świadectwa.
- terminy wystawiania świadectw pracy

8. Czy tworzyć dokumentację osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?

- czy należy zapewnić badania lekarskie i szkolenia BHP osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych?

9. W jaki sposób prowadzić akta osobowe pracowników?

- zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
- jak prowadzić akta osobowe pracownika, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych pracownika?
- jak i przez jaki czas należy przechowywać dokumenty pracownicze (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)?

10. Jak wygląda odpowiedzialność pracodawcy i osób zajmujących się sprawami kadrowymi za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, czy też ochrony danych osobowych.

- czy pełnomocnictwo do prowadzenia spraw pracowniczych oznacza odpowiedzialność osoby z działu personalnego?
- nowe zasady odpowiedzialności za niewłaściwe prowadzenie akt osobowych po zmianie przepisów prawa pracy.

Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: - udział w szkoleniu - autorskie materiały szkoleniowe - certyfikat ukończenia szkolenia - publikacje INFOR PL S.A. - serwis kawowy - obiad
 

Poleć szkolenie znajomemu