Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Trenerski I stopnia

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Poźniak
tel.: 535044488
email: a.pozniak@11muz.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zdobądź kwalifikacje i wiedzę — Kurs Trenerski I stopnia
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Kurs skierowany jest w szczególności do:

1. Osób przygotowujących się do pracy w roli trenera (szkoleniowiec, instruktor, wykładowca, manager pracujący z zespołem, product manager, coach, animator, pedagog lub koordynator zespołów).
2. Trenerów, pedagogów i animatorów pracujących w zawodzie, którzy chcą zwiększyć swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.
3. Praktyków i absolwentów specjalistycznych szkoleń i kursów branżowych lub zawodowych.
4. Prezesów i Członków Zarządów fundacji i stowarzyszeń oraz koordynatorów zarządzających projektami szkoleniowymi.


Cel:
Rozwój umiejętności trenerskich, dostarczenie praktycznych narzędzi i specjalistycznej wiedzy związanej z samodzielną pracą z grupą, poznanie różnych aspektów pracy zawodowej trenerów.
Proponowany Kurs Trenerski I stopnia daje narzędzia, wiedzę i kompetencje do prowadzenia szkoleń, warsztatów, kursów.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Karolina Mikołajczak - trenerka rozwoju osobistego i biznesu, superwizorka i koordynatorka Zespołu Trenerów Fundacji 11 Muz. Kompetencje i umiejętności z zakresu terapii Gestalt, NLP oraz technik teatralnych pozwalają jej budować innowacyjne warsztaty, rozwijające indywidualne predyspozycje uczestników. Zasadą jej szkoleń jest dążenie do rezultatów i trwałych zmian.
Specjalizuje się w zakresie komunikacji i budowania relacji międzyludzkich. Swój warsztat trenera zbudowała na inspiracjach płynących ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji, gdzie pracowała w roli badacza i animatora. Od 6 lat przygotowuje i realizuje projekty edukacyjne i kulturowe finasowanie m.in. z EFS POKL, FIO, Młodzieży w Działaniu oraz przez filantropów, przedsiębiorców i korporacje.

Marcin Ilski - trener rozwoju osobistego i biznesu. Absolwent Akademii Psychologii Alternatywnej w Łodzi, uczestnik warsztatów z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzi szkolenia i warsztaty od 15 lat. Specjalista w tematach: dynamika procesów grupowych, profilaktyka i rozwiązywanie konfliktów, komunikacja oraz kształtowania liderów i liderek. Korzenie jego pracy trenerskiej sięgają koncepcji Metaumiejętności Arnolda Mindella, która zakłada, że oprócz umiejętności narzędziowo-technicznych w pracy z ludźmi równie ważne jest uczucie/emocja jaką wobec nich posiada prowadzący. Duży nacisk kładzie również na kwestie etyki i odpowiedzialności za jakość pracy i przekazu, którą niesie ze sobą trener/trenerka. Z prac Richarda Sennetta czerpie natomiast koncepcje pracy z grupą, jako formy rzemiosła (w najlepszym tego słowa znaczeniu), przechodzącego z czasem w mistrzostwo oparte na sympatii wobec obiektu swojej pracy, uważności, cierpliwości i otwartości na zmianę.
Współpracownik m.in.: Banku PeKaO S.A, Capgemini Polska, Nordkalk sp.z.o.o, Duvenbeck Polska, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Emeryk.com i firmy Manthey Szkolenia.

Mateusz Stasiak – trener i doradca z zakresu budowania zespołów (w szczególności w połączeniu z elementami komunikacji, improv lub treningów kreatywności), empowermentu, NLP i ekonomizacji trzeciego sektora.
Zajmuje się warsztatami i formami teatralnymi oraz filmowymi od 11 lat. Improv i improwizacje poznał m.in. w Stuttgarcie i Kalifornii
Aktualnie jest jedną z osób odpowiedzialnych w Fundacji za produkty szkoleniowe i doradztwo realizowane w zakresie Programu Kultura Rozwoju. Nadzoruje realizację oraz część metodyczną wszystkich warsztatów budowania zespołów realizowanych przez Fundację.
Prowadzi szkolenia z budowania zespołów w ramach projektów międzynarodowych w krajach Unii Europejskiej.
Obsługiwani beneficjenci: firmy (w tym sektor IT), jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje.
Wielkość grupy: 9
Program: Zajmiemy się praktyką, teorię każdy jest w stanie indywidualnie poznać.

60 godzin dydaktycznych przeznaczymy na:

1. Projektowanie szkoleń (m.in. warsztatów, seminariów, prezentacji)
- Metodykę projektowania
- Grupę docelową (analiza potrzeb szkoleniowych)
- Cel i kontekst szkoleń (analiza strategii działania)
- Materiały szkoleniowe, programy, plany szkoleń i scenariusze
- Sposoby ewaluacji i waloryzacji

2. Dynamikę i proces grupowy
- Pracę z polem grupy
- Budowanie autorytetu i rangę trenera
- Myślenie systemowe w pracy z grupą
- Pracę z konfliktami grupowymi
- Facylitację i empowerment

3. Komunikację trenera z grupą
- Budowanie relacji trener - grupa
- Zarządzanie grupą
- Style prowadzenia i wystąpienia publiczne
- Elementy NLP (techniki perswazji)
- Wizerunek trenera

4. Metody i narzędzia pracy trenera
- Toolbox (zestawy treningowe, zbiory ćwiczeń)
- Kontekst projektowania cykli szkoleniowych
- Study case dla szkoleniowców
- Poznanie aktywnych metod, technik i narzędzi
wykorzystywanych w krajach Euromed
- Perspektywy rozwoju metodycznego trenera
w krajach Unii Europejskiej

5. Branding i wizerunek
- Perspektywy rozwoju trenera
w krajach Unii Europejskiej
- Marka trenera oraz marka szkoleń
- Autopromocja i marketing
- Media relations i PR

6. Sprzedaż i organizację szkoleń
- Aspekty współpracy z realizatorami projektów (EFS POKL, FIO)
- Podstawy formalno-prawne
- Kontakt z pracodawcami (NGO, biznes, JST)
- Pozyskiwanie szkoleń

7. Opracowanie przykładowego szkolenia lub warsztatu
- minimum 10 godzin pracy indywidualnej
Wymagania: Pasja i specjalistyczna wiedza to jedynie podstawowe elementy warsztatu pracy trenera i szkoleniowca.

Tego od Ciebie wymagamy.

My oferujemy autoryzowany kurs podnoszący kwalifikacje i umiejętności trenerskie.

Podnieś swoją rangę i dołącz do profesjonalistów.
 

Poleć szkolenie znajomemu