Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Fundusze unijne na lata 2014-2020.

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Brzezińska
tel.: (62) 767-89-09
email: ewa@eurogrupa.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Fundusze unijne na lata 2014-2020.
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020, dostarczenie wiedzy dotyczącej planowanych źródeł finansowania projektów unijnych oraz planowanych zmian w systemie udzielania dofinansowania na projekty w latach 2014- 2020.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co ma decydujący wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.
Program: 1. Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 r
o nowe cele polityki spójności na lata 2014-2020,
o tematyczne obszary wsparcia wynikające ze wspólnotowych i krajowych dokumentów strategicznych
o planowane rodzaje projektów oraz kategorie wydatków możliwych do współfinansowania, wynikające z projektów rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
o Propozycja Komisji Europejskiej (KE) zmian polityki spójności w latach 2014 - 2020
2. Dokumenty Polityki Spójności:
o Wspólne Ramy Strategiczne
o Krajowe Programy Reform
o Wieloletnia Perspektywa (Ramy) Finansowa
o Umowa Partnerska
o System Programowania i Wdrażania
o Kontrakt Terytorialny
o Programy Operacyjne
o Wspólny Plan Działań
o Fundusz Globalizacji
o Krajowa Strategia Rozwoju Regionu
o Ramowy Zintegrowany Program Regionalny
o Strategie regionalne - Wojewódzkie
o Plany Zagospodarowania Przestrzennego
o Inne strategie np.: e-Strategia, RSI
3. Na czym polega różnica w porównaniu z latami 2007 - 2013? Uproszczenia w polityce spójności.
4. Stanowisko Rządu RP do propozycji Komisji Europejskiej dotyczące kształtu polityki spójności w latach 2014 - 2020, a przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych.
5. Najważniejsze informacje dla potencjalnych beneficjentów
o harmonogram najbliższych działań- jak przygotować inwestycję aby wpisać się pierwsze nabory konkursowe przyszłej perspektywie
o programy operacyjne- kiedy można spodziewać się pierwszych wersji
o systemy naboru wniosków,
o kwalifikowalność wydatków,
o wartość dofinansowania,
o formy finansowania projektów,
o źródła informacji odnośnie nowych możliwości współfinansowania projektów perspektywie 2014-2020.
Wymagania: Dla instytucji, firm oraz wszystkich osób chcących pozyskiwać fundusze unijne.
Szkolenie ma formę treningu umiejętności - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera) - uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną. Duże doświadczenie dydaktyczne naszych trenerów gwarantuje bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.
Świadczenia dodatkowe: W cenie zawarty jest koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, materiały dydaktyczne, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu