Mamy 9243 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 26 szkoleń.

Szkolenie: English for Real Estate

Kategoria: KURSY / Kursy Językowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Czerwińska Senior Training Coordinator
tel.: 22 6704333
email: k.czerw@theenglishcocktail.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: English for Real Estate: Exceptional Customer Service in the Real Estate Industry
Kategoria: KURSY / Kursy Językowe
Metodyka: Symulacje i gry
Opis: English for Real Estate:
Exceptional Customer Service in the Real Estate Industry

Specjalistyczne szkolenie adresowane do osób na co dzień zajmujących się sprzedażą w branży nieruchomości. Szkolenie ma na celu połączenie poznawanych wyrażeń językowych z demonstrowaniem profesjonalnych podejść handlowych. Szkolenie skierowane jest na zdobycie umiejętności komunikacyjnych pozwalających na dostosowanie się do różnego typu klienta, rozpoznawania jego potrzeb oraz udzielanie szczegółowej informacji dotyczącej produktu.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Timothy Tudor-Hart
Chris Miller
Ola Wszołek
Agata Wszołek
Małgorzata Bielecka
Program: Cele szkolenia:
1. Zapoznanie z etapami procesu sprzedaży
2. Wykształcenie umiejętności aktywnego słuchania i odpowiadania na potrzeby klienta
3. Rozwinięcie u słuchaczy zdolności do opisywania cech oferowanych inwestycji i lokali
4. Zapewnienie możliwości opisywania projektów technicznych
5. Nabycie umiejętności właściwego reprezentowania firmy w kontakcie bezpośrednim
6. Umiejętne podawanie cen i kwot
7. Przedstawianie możliwych sposobów płatności
8. Przedstawianie warunków płatności
9. Rozwinięcie umiejętności postrzegania sytuacji z perspektywy klienta zagranicznego
10. Zapewnienie swobodnej komunikacji pomiędzy pracownikiem a klientem zagranicznym

• W celu uzyskania szczegółowych programów szkoleń prosimy o kontakt. Nasz specjalista udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących oferowanych programów szkoleń.

Format szkolenia:
Intensywne i interaktywne warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje-wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Czas trwania szkolenia:
Zalecany czas trwania szkolenia uzależniony jest od celów stawianych przez organizację i wstępnego poziomu uczestników. Standardowo wyróżnia się trzy tryby szkolenia:

Tryb Intensive - 17 spotkań
Tryb Standard - 30 spotkań
Tryb Comprehensive - 60 spotkań*

Każdy z wyżej wymienionych trybów wyznacza liczbę godzin wystarczającą do opanowania treści zaplanowanych w programie szkolenia.
* Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej.

W cenę szkolenia zamkniętego wliczono:
1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń
2. Materiały szkoleniowe
3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia
4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy)
5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English

Tryb szkolenia:
W zależności od potrzeb: zamknięte/otwarte/weekendowe.

Lokalizacja:
Siedziba Klienta lub centrum szkoleniowe The English Cocktail.

Termin rozpoczęcia:
Szkolenia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

Format szkolenia:
Warsztaty językowe z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: autotesty, burza mózgów, dyskusje - wymiana doświadczeń, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagranie i analiza video.

Cena szkolenia:
Uzależniona od wymiaru godzinowego, długości trwania szkolenia i intensywności szkolenia.

Certyfikaty:
Certyfikat ukończenia szkolenia The English Cocktail.
Szkolenie Trybu Comprehensive przygotowuje do egzaminów LCCI Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej. Egzamin odbywa się w centrum szkolenia The English Cocktail po ukończeniu szkolenia.

Dodatkowo:
Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których będziecie Państwo mogli przekonać się o jakości oferowanych przez nas usług – wystarczy kontakt z naszym centrum w celu ustalenia terminu spotkania.
Świadczenia dodatkowe: W cenę szkolenia zamkniętego wliczono: 1. Dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy i określenie celów szkoleń 2. Materiały szkoleniowe 3. Progress Reports - raporty weryfikujące postęp osiągania umiejętności językowych w trakcie trwania szkolenia 4. Tłumaczenia pisemne do 10 stron w trakcie trwania szkolenia (materiały promocyjne, strony www, kodeksy) 5. Certyfikaty ukończenia szkolenia Business English
 

Poleć szkolenie znajomemu