Mamy 9644 aktualnych szkoleń oraz 5240 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestęp

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Michał Wołowicz
tel.: 22 5179849
email: mwolowicz@swps.edu.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestęp
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Inne
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Opis: Program zajęć nastawiony jest na wskazanie praktycznego zastosowania psychologii dla
potrzeb policji, prokuratury, sądu oraz innych instytucji związanych z wymiarem
sprawiedliwości. Zawartość merytoryczna szkolenia jest skonstruowana z myślą o
osobach związanych zawodowo z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości,
prywatnych detektywach, psychologach oraz psychiatrach. Skorzystać mogą z niego
także studenci prawa, medycyny, psychologii i socjologii.
Cele:
• Wskazanie możliwych zastosowań wiedzy psychologicznej dla praktyki policyjnej oraz
organów procesowych;
• Zapoznanie uczestników z techniką tworzenia sylwetki psychofizycznej nieznanego
sprawcy; specyficzną metodologią zbierania i analizowania danych odnoszących się do
przestępstwa
• Trening podstawowych umiejętności potrzebnych w tworzeniu portretu
psychologicznego sprawcy, takich jak: analiza śladów, tworzenie wstępnej oceny
zdarzenia, analiza wiktymologiczna.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: mgr Dariusz Piotrowicz - W okresie 2004–2010 pełnił obowiązki psychologa policyjnego w Komendzie Stołecznej Policji (Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw). Jest autorem książki „Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne” (2010), współautorem publikacji „Sytuacje kryzysowe w szkole” (2006) oraz wielu programów szkoleniowych z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla oświaty, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor kilkunastu artykułów dotyczących analizy zachowań agresywnych, komunikowania się w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych.

W SWPS prowadzi zajęcia z psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej oraz psychologii śledczej. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia śledcza w praktyce” oraz modułu specjalizacyjnego „Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej”. Trener w obszarze komunikowania się w sytuacjach zagrożenia (negocjacje), profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw oraz komunikowania się w procesie karnym (zeznania, analizy wypowiedzi). Biegły sądowy z zakresu psychologii śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga.

Współzałożyciel Koła Naukowego Psychologii Kryminalnej w SWPS, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i współtwórca Zespołu Psychologii Śledczej, przy warszawskim oddziale PTP.
Program: 1. Historia wykorzystania specjalistów w badaniu miejsca zbrodni.
2. Czym jest profilowanie, paradygmat i podstawowe założenia.
3. Najważniejsze szkoły profilowania, prezentacja istniejących trendów metodycznych.
4. Mity dotyczące tworzenia profilu nieznanego sprawcy.
5. Profilowanie jako proces; wskazówki unikania typowych pułapek podejmowania
decyzji.
6. Podstawy wnioskowania: ślady fizyczne a ślady zachowania.
7. Opracowywanie wstępnej oceny przypadku.
8. Znaczenie informacji o ofierze dla wnioskowania o cechach nieznanego sprawcy.
9. Miejsce zdarzenia jako bezcenne źródło informacji o przestępstwie i przestępcy.
10.Analiza zachowania sprawcy.
11. Motywacja przestępcza.
12. Typologie motywacyjne.
13. Szczególne rodzaje motywacji przestępczej: psychopatia i sadyzm.
14. Zastosowania profilowania na potrzeby śledztwa lub dochodzenia, na potrzeby
postępowania sądowego.
Uwaga: szczegółowy program słuchacze otrzymają na zajęciach.
 

Poleć szkolenie znajomemu