Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Auditor wewnętrzny ZSZ

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marta Woszczyńska
tel.: 602796228
email: biuro@starteko.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ochronie zdrowia
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: Program:
1. Wprowadzenie do Zintegrowanych Systemów Zarządzania (podstawowe pojęcia i terminologia):
- System zarządzania jakością wg. ISO 9001 w ochronie zdrowia.
- System zarządzania środowiskowego wg. ISO 14001 w ochronie zdrowia.
- System zarządzania BHP wg. PN-N 18001 w ochronie zdrowia.
- Omówienie wymagań norm.
- Znaczenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia.

2. Inne uregulowania stosowane w jednostkach ochrony zdrowia.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące auditu:
- Pojęcie auditu.
- Rodzaje auditów.
- Cele auditu.

4. Podejście auditowe z punktu widzenia normy 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”:
- Proces auditu i rodzaje auditów.
- Prowadzenie auditów w jednostkach ochrony zdrowia.
- Wymagania wobec audytorów.
- Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń z obszarów ZSZ.
- Klasyfikacja niezgodności w odniesieniu do wymagań systemu i wymagań prawnych w ochronie zdrowia.
- Efektywność procesu auditowania.
- Kompetencje auditorów w ochronie zdrowia.

5. Audit wg. wymagań normy 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”:
- Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań).
- Spotkanie otwierające.
- Prowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia).
- Spotkanie zamykające.
- Sporządzanie dokumentacji poaudytowej – przykłady raportów.

6. Komunikacja auditowa i jej znaczenie dla organizacji ochrony zdrowia.

7. Zakończenie szkolenia – egzamin wewnętrzny i zewnętrzny (egzamin zewnętrzny prowadzony w jednostce certyfikującej – kursant otrzymuje certyfikat auditora wewnętrznego - wersja opcjonalna).

Szkolenie skierowane jest do: pracowników jednostek ochrony zdrowia, przyszłych auditorów w ochronie zdrowia, studentów studiów wyższych a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji oraz pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ochronie zdrowia.

Metody szkoleniowe: wykład, ćwiczenia oraz case study.

Czas trwania: 16 h - 2 dni

Korzyści z udziału:

Uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu na auditora wewnętrznego ZSZ w jednostkach ochrony zdrowia,
Uzyskanie uprawnień auditora wewnętrznego, łącznie z certyfikatem jednostki certyfikującej (warunek konieczny: zdanie egzaminu + wniesienie opłaty za egzamin),
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
Wiedza dotycząca systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach i w ochronie zdrowia,
Wiedza z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych,
Umiejętność właściwego interpretowania niezgodności,
Umiejętność właściwego podejścia do auditowanego i podejmowania decyzji.


Każdy z uczestników otrzyma wyczerpujące i przydatne materiały, zawierające informacje dotyczące realizowanego szkolenia, długopis, notatnik, teczkę na dokumenty, kalendarz na 2013r., opcjonalnie: płytę CD z nagranymi własnymi wystąpieniami i/lub inne materiały. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie - certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

*Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej - na zlecenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu