Mamy 8469 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kwalifikowalność wydatków i budżetowanie w PO KL

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Barbara Wysocka
tel.: 32 292 13 09
email: szkolenia@etcgroup.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kwalifikowalność wydatków i budżetowanie projektów w POKL
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Rozliczanie Projektów
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie specjalistyczne obejmujące zasady finansowe podczas aplikowania i realizacji projektu. Szczególny nacisk kładziony jest na dokładne omówienie kosztów personelu w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Przemysław Fiedkiewicz - trener Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Tarnowie, członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie aplikowania i zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS oraz EFRR. Specjalizuje się w zakresie projektów związanych z sektorem pomocy społecznej. Prezes Zarządu ETC Group Sp. z o.o.
Program: Program zajęć:
Podstawowe pojęcia dotyczące projektów współfinansowanych z EFS
Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków i księgowości
Zasady tworzenia budżetu projektu
Przychód projektu
Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków
Szczegółowy budżet projektu
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Wydatki niekwalifikowane
Wydatki personalne
Cross-financing
Wprowadzanie zmian
Warsztaty: konstrukcja budżetu
Wymagania: Grupa docelowa:

Osoby przygotowujące budżety wniosków aplikacyjnych
Osoby nadzorujące realizację projektu od strony finansowej
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, catering podczas szkoleń, certyfikat ukończenia szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu