Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Kadry z Płatnikiem_

Kategoria: HR / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Grajewska
tel.: 603522042
email: biuro@dp-pp.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs Kadry z Płatnikiem_
Kategoria: HR / Inne
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Program Kurs kadry zawiera szerokie spektrum spraw związanych z prawem pracy, obsługą administracyjną kadr.
Zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatów i prezentacji multimedialnej połączonej z wykładem.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Małgorzata Grajewska

Praktyk przez wiele lat prowadzący działy kadr i płac wielu firm o różnych profilach. Absolwentka UMK w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum posiadającą rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 4 lat funkcjonuje jako trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac oraz rozwoju osobistego. Od 2011 roku właścicielka firmy świadczącej usługi w zakresie doradztwa personalnego, w tym doradztwa kadrowo-płacowego. Współuczestniczyła w realizacji projektu "Profesjonalny pracownik działu kadr i płac" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego z tematyki kadrowo - płacowej. Przeszkoliła ok. 1.200 osób oraz przeprowadziła ponad 1.000 godzin szkoleniowych.
Wielkość grupy: 14
Program: Program szkolenia
I. Nawiązanie stosunku pracy
1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
2. Umowy cywilnoprawne (różnica między umową zlecenie a dzieło).
3. Umowy o pracę.
4. Informacja do umowy o pracę.
5. Oświadczenia pracownika.
6. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji pracowniczej i zakładaniu akt osobowych.

II. Nieobecności
1. Urlopy wypoczynkowe.
2. Urlopy bezpłatne.
3. Urlopy szkoleniowe.
4. Niezdolność do pracy.
5. ”Urlopy okolicznościowe”.
6. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
7. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu, urlopu proporcjonalnego.

III. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
1. Urlopy macierzyńskie.
2. Urlopy wychowawcze.
3. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
4. Ćwiczenia w ustalaniu uprawnień i wypełnianiu dokumentacji.

IV. Czas pracy
1. Normy czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy.
3. Godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe i nocne.
4. Czas pracy w podróży służbowej.
5. Ćwiczenia w ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych, tworzeniu harmonogramów pracy i rozliczaniu ewidencji czasu pracy.

V. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia
1. Grupy chronione.
2. Zmiana warunków pracy i płacy.
3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
4. Zwolnienia indywidualne i grupowe zwolnienia.
5. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
6. Ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów dot. Zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy, wystawienia świadectwa pracy.

VI. Program Płatnik
1. Tworzenie bazy ubezpieczonych
2. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
3. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia
4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
5. Wysyłka dokumentów do ZUS
Wymagania: Kurs skierowany jest do kierowników i pracowników działów kadr i płac, księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką poszczególnych modułów.
 

Poleć szkolenie znajomemu