Mamy 9186 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Kadry i Płace z Płatnikiem_

Kategoria: HR / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Grajewska
tel.: 603522042
email: biuro@dp-pp.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs Kadry i Płace z Płatnikiem_
Kategoria: HR / Inne
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Program Kurs kadry i płace zawiera szerokie spektrum spraw związanych z prawem pracy, obsługą administracyjną kadr oraz płac.
Zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatów i prezentacji multimedialnej połączonej z wykładem.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Małgorzata Grajewska

Praktyk przez wiele lat prowadzący działy kadr i płac wielu firm o różnych profilach. Absolwentka UMK w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum posiadającą rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 4 lat funkcjonuje jako trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac oraz rozwoju osobistego. Od 2011 roku właścicielka firmy świadczącej usługi w zakresie doradztwa personalnego, w tym doradztwa kadrowo-płacowego. Współuczestniczyła w realizacji projektu "Profesjonalny pracownik działu kadr i płac" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego z tematyki kadrowo - płacowej. Przeszkoliła ok. 1.200 osób oraz przeprowadziła ponad 1.000 godzin szkoleniowych.
Wielkość grupy: 14
Program: Program szkolenia
I. Nawiązanie stosunku pracy
1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
2. Umowy cywilnoprawne (różnica między umową zlecenie a dzieło).
3. Umowy o pracę.
4. Informacja do umowy o pracę.
5. Oświadczenia pracownika.
6. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji pracowniczej i zakładaniu akt osobowych.

II. Nieobecności
1. Urlopy wypoczynkowe.
2. Urlopy bezpłatne.
3. Urlopy szkoleniowe.
4. Niezdolność do pracy.
5. ”Urlopy okolicznościowe”.
6. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
7. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu, urlopu proporcjonalnego.

III. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
1. Urlopy macierzyńskie.
2. Urlopy wychowawcze.
3. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
4. Ćwiczenia w ustalaniu uprawnień i wypełnianiu dokumentacji.

IV. Czas pracy
1. Normy czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy.
3. Godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe i nocne.
4. Czas pracy w podróży służbowej.
5. Ćwiczenia w ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych, tworzeniu harmonogramów pracy i rozliczaniu ewidencji czasu pracy.

V. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia
1. Grupy chronione.
2. Zmiana warunków pracy i płacy.
3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
4. Zwolnienia indywidualne i grupowe zwolnienia.
5. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
6. Ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów dot. Zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy, wystawienia świadectwa pracy.

VI. Program Płatnik
1. Tworzenie bazy ubezpieczonych
2. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
3. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia
4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
5. Wysyłka dokumentów do ZUS

VII. Wynagrodzenie cz. 1
1. Wynagrodzenie minimalne.
2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
3. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
4. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
5. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
6. Wynagrodzenie za przestój.
7. Odprawy i odszkodowania.
8. Ćwiczenia w naliczaniu wynagrodzenia brutto.

VIII. Wynagrodzenia cz. 2
1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Odliczenia.
3. Narzuty.
4. Ćwiczenia w obliczaniu wynagrodzenia netto oraz należności na rzecz US i ZUS.

IX. Wynagrodzenie cz. 3
1. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Przekroczenie progu podatkowego.
3. Zwrot nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

X. Wynagrodzenia cz. 4
1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
2. Podróże służbowe oraz jazdy lokalne.
3. Ćwiczenia w rozliczaniu umów cywilnoprawnych.

XI. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe
1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zasiłków.
2. Nabywanie prawa do świadczeń.
3. Rodzaje zasiłków i wysokość świadczeń.
4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

XII. Ćwiczenia
1. Ćwiczenia z rozliczania wynagrodzeń
2. Ćwiczenia z naliczania zasiłków
3. Ćwiczenia z rozliczania umów cywilnoprawnych
4. Ćwiczenia w tworzeniu listy płac.

XIII. Potrącenia z wynagrodzenia
1. Odliczanie kwot wcześniej wypłaconych.
2. Odliczanie za błędnie wykonaną pracę.
3. Potrącenia z wynagrodzenia.
4. Potrącenia z zasiłków.
5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
6. Ćwiczenia w naliczaniu kwot potrącanych z wynagrodzenia i zasiłków.

XIV. Program Płatnik
1. Tworzenie miesięcznych raportów rozliczeniowych.
2. Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
3. Tworzenie RMUA.
4. Tworzenie ZUS IWA.
Wymagania: Kurs skierowany jest do kierowników i pracowników działów kadr i płac, księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką poszczególnych modułów.
 

Poleć szkolenie znajomemu