Mamy 8445 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: COACHING INDYWIDUALNY

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 609218188
email: biuro@businesscoaching.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: COACHING INDYWIDUALNY
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Coaching menedżerski zapewnia zogniskowane, poufne, profesjonalne wsparcie dla liderów
zdecydowanych połączyć pełnię życia z osiąganiem szczytów kariery zawodowej, szczególnie poprzez
wywieranie znaczącego wpływu wewnątrz organizacji biznesowych. Idealni partnerzy coacha to
menedżerowie pragnący sięgać poza ograniczenia, obdarzeni intuicją, pragnący odkrywać i realizować
najśmielsze wyzwania.
Coaching menedżerski pomaga w zatrzymaniu się, strategicznym spojrzeniu, zbudowaniu planu
dziania i dotarciu do „siły pełnego zaangażowania”, nauczeniu się umiejętności niezbędnych do
osiągnięcia sukcesu i zarządzaniu procesem tak długo aż osiągnięte zostaną oczekiwane rezultaty.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: PROGRAM COACHINGOWY
Typowy program coachingu menedżerskiego trwa od 3 do 9 miesięcy i jest zaprojektowany tak, aby
osiągnąć jak najlepsze rezultaty dla menedżera i organizacji biznesowej.
Cały proces obejmuje:
➢ Projektowanie – zdefiniowanie celów dla jednostki i organizacji
➢ Ocenę – implementację i ewaluacje narzędzi HR (360, MBTI, EQI, …)
➢ Coaching – bezpośrednie lub telefoniczne sesje – 2 lub 3 razy w miesiącu, pisemny raport
w połowie i na zakończenie procesu, wsparcie e-mail, wywiad z 1-3 interesariuszami
w połowie procesu
➢ Project management w przypadku udziału w procesie większej ilości menedżerów

Business coaching polega na pracy z liderami, tak aby w uwarunkowaniach ich organizacji:
➢ pokonać stres, powrócić do stanu równowagi, strategicznego myślenia, inspiracji
➢ podnieś na wyższy poziom kompetencje przywódcze, komunikacyjne oraz inteligencję
emocjonalną
➢ czerpać moc z feedback’ów
➢ odzyskać strategiczne spojrzenie na karierę zawodową i życie osobiste
➢ kreować i komunikować z sukcesem swoje wizje
➢ alokować swoje siły i zaangażowanie tam gdzie wspierają nas nasze talenty
➢ rozwijać się i korzystać z okresów transformacji
➢ trwale pozostawać w równowadze między życiem zawodowym a prywatnym
➢ rozwijać się, ewoluować, generować trwałe rezultaty w życiu zawodowym i osobistym
➢ osiągać ponadprzeciętne rezultaty, inspirować, przewodzić innym
➢ tworzyć kulturę organizacyjną gdzie jednostki i zespoły dążą do wielkich celów,
współpracują, podejmują niezbędne ryzyko
 

Poleć szkolenie znajomemu