Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: e-learning: Korekta kosztów oraz ulga na złe długi

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karolina Bagdach
tel.: 022 208 22 22
email: karolina.bagdach@taxfin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Od 1 stycznia 2013 r. – nowe prawa i obowiązki wierzyciela oraz dłużnika
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: e-learning
Opis: Począwszy od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy nakładające obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązania wobec kontrahenta. Nowelizacji uległy również przepisy na gruncie VAT w zakresie tzw. ulgi na złe długi. Wskazanych zmian ingerują znacząco w zasadę swobody umów, gdyż w przypadku terminów płatności ponad 60 dni dłużnik będzie zobligowany do korekty kosztów, o ile nie ureguluje zobowiązania w ciągu 90 dni od daty rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodów. Z kolei na gruncie VAT dłużnik będzie zobligowany do zmniejszenia podatku naliczonego nawet w przypadku nieskorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi.
Celem szkolenie jest przedstawienie praktycznym zasad związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów CIT oraz VAT. Szkolenie będzie ilustrowane licznymi przykładami dotyczącymi zmniejszania kosztów oraz rozliczania VAT w oparciu o tzw. ulgę na złe długi.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Radosław Żuk
Wieloletni praktyk prawa korporacyjnego, upadłościowego oraz podatkowego, poprzednio pracownik czołowych kancelarii prawnych, kierownik jednego z działów prawnych firmy doradczej oraz pracownik organów podatkowych. Obecnie partner zarządzający w kancelarii adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego z siedzibą w Warszawie oraz redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TAXFIN. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Przeprowadzał audyty prawno-podatkowe mające na celu określenie ryzyka prawnego oraz podatkowego przyjmowanych w spółkach praktyk gospodarczych. Wdrażał w firmach krajowych oraz zagranicznych struktury zmniejszających ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych przez aparat skarbowy.
Program: 1. Przepisy regulujące obowiązek zmniejszenia kosztów oraz ulgi na złe długi a ich wejście w życie :
- obowiązywanie przepisów odnośnie zmniejszania kosztów w przypadku faktur wystawionych w 2012 r.,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte do ewidencji przed 1 stycznia 2013 r. a obowiązek korekty,
- obowiązywanie przepisów CIT w przypadku podatników posiadających rok podatkowy inny niż kalendarzowy
- ulga na złe długi w przypadku faktur wystawionych przed 1 stycznia 2013 r.

2. Koszty podatkowe i ich rozliczanie w praktyce.:
- zasady ogólne dotyczące kosztów podatkowych,
- rozliczanie kosztów podatkowych o charakterze bezpośrednim,
- koszty pośrednie a ich rozliczenie w czasie,
- dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów.

3. Zasady związane ze zmniejszaniem kosztów uzyskania przychodów:
- obowiązek zmniejszenia kosztów w przypadku braku płatności w terminie 30 dni,
- korekta kosztów w przypadku terminów płatności dłuższych niż 60 dni,
- zwiększanie przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów,
- zasady określania terminu płatności na potrzeby znowelizowanych przepisów,
- zmniejszanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- możliwość optymalizacji przepisów.

4. Ulga na złe długi – prawa i obowiązki wierzyciela:
- pojęcie nieściągalności wierzytelności,
- status wierzyciela w momencie sprzedaży oraz dokonywania zmniejszenia VAT,
- moment dokonania zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego
- status dłużnika a możliwość skorzystania z ulgi na złe długi,
- wyeliminowanie obowiązku powiadamiania dłużnika oraz organu podatkowego o zastosowaniu ulgi na złe długi

5. Obowiązki dłużnika związane z ulgą na złe długi:
- obowiązek dokonania zmniejszania VAT naliczonego w przypadku nieskorzystania przez wierzyciela z prawa do zmniejszenia VAT należnego,
- moment dokonania zmniejszenia VAT naliczonego,
- możliwość ponownego odliczenia podatku naliczonego,
- sankcja 30% w przypadku braku korekty VAT.

Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: uczestnictwo w e-szkoleniu /3 dniowy dostęp do materiałów video/ materiały szkoleniowe do pobrania w formie PDF certyfikat ukończenia e-szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu