Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: e-learning: Podatek CIT

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karolina Bagdach
tel.: 022 208 22 22
email: karolina.bagdach@taxfin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Aktualne orzecznictwo i interpretacje
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: e-learning
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Adwokat Marcin Górski – Partner w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego
Adwokat Marcin Górski specjalizuje się w problematyce obrotu instrumentami finansowymi oraz w problematyce podatkowej, a w szczególności w zakresie postępowań podatkowych oraz w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych. Adwokat Marcin Górski doradzał Klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych jak np. wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, łączenie oraz podział spółek kapitałowych, w tym poprzez wydzielenie, w tym spółek publicznych, jak również reprezentował Klientów w trakcie skomplikowanych postępowań podatkowych oraz sądowo administracyjnych w sprawach podatkowych. Adwokat Marcin Górski jest również cenionym wykładowcą z zakresu prawa podatkowego, w szczególności Adwokat Marcin Górski prowadzi wykłady z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz łączenia i podziału spółek kapitałowych.
Program: I. Przychody.

1. Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej.
2. Moment uzyskania przychodu a moment powstania przychodu.
3. Przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw.
4. Moment wykonania usługi oraz częściowe wykonanie usługi.
5. Zaliczki i przedpłaty a przychód.
6. Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu.
7. Rozliczenia przez potrącenie oraz przez kompensatę.
8. Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej.
9. Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia.
10. Inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady.
11. Zasady dotyczące korygowania przychodów.

II. Koszty uzyskania przychodów.

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów.
2. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami.
3. Rozliczanie kosztów w czasie.
4. Dokumentowanie poniesionych wydatków.

III. Zmiany w CIT na rok 2013 w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

1. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów (zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów).
2. Zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów (zapłata za środek trwały oraz WNiP jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, korygowanie kosztów).

IV. Szczególne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

1. Świadczenia na rzecz pracowników.
2. Koszty reprezentacji.
3. Koszty reklamy.
4. Koszty innych działań marketingowych.
5. Koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, remonty).
6. Samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym.
7. Samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa).
8. Koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT).
9. Kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
10. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).

V. Amortyzacja.

1. Środki trwałe.
2. Wartości niematerialne i prawne.
3. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
4. Wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia.
5. Zasady i metody amortyzacji.
6. Remont a ulepszenie.
7. Wybrane zagadnienia – straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

VI. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych.

1. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy.
2. Postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3. Usługi świadczone przez nierezydentów oraz na rzecz nierezydentów.
4. Zakup usług o charakterze niematerialnym.
5. Odsetki / należności licencyjne.
6. Dywidendy.
7. Certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.
Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: uczestnictwo w e-szkoleniu /3 dniowy dostęp do materiałów video/ materiały szkoleniowe do pobrania w formie PDF certyfikat ukończenia e-szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu