Mamy 8674 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: e-learning: Bilansowe zamknięcie roku 2012

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karolina Bagdach
tel.: 022 208 22 22
email: karolina.bagdach@taxfin.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: e-learning: Bilansowe zamknięcie roku 2012
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: e-learning
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: dr Katarzyna Trzpioła – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się zagadnieniami polskiej i międzynarodowej rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej i zarządczej. Obecnie zdobywa również uprawnienia biegłego rewidenta. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości miedzy innymi: „Środki trwałe i wartości niematerialne w MSSF /MSR - zasady ujmowania, wyceny i prezentacji, porównanie do ustawy o rachunkowości”, „MSR 10”. Współpracuje z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka współtworząc między innymi Nowe Standardy Rachunkowości i Portal FK. Doświadczony wykładowca współpracujący z kilkoma wiodącymi warszawskimi uczelniami prywatnymi.
Program: Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku 2012

Część 1

1) Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego.
2) Inwentaryzacja aktywów i pasywów.
3) Zestawienia danych związane z pracami bilansowymi.

Część 2

1) Podpisanie sprawozdania finansowego.
2) Zbadanie sprawozdania finansowego.
3) Złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4) Złożenie do ogłoszenia sprawozdania finansowego.

Część 3

1) Zasady i regulacje prawne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
2) Zmiana polityki rachunkowości.
3) Struktura rocznego sprawozdania finansowego.
4) Bilans i jego elementy.

Część 4

1) Rachunek zysków i strat.
2) Prezentacja skutków wyceny aktywów i pasywów.
3) Działalność podstawowa operacyjna – w RZIS.
4) Obszary nieprawidłowości.

Część 5

1) Cash flow jako opozycja do rachunku zysków i strat.
2) Obszary działalności, do których przyporządkowane są przepływy pieniężne.
3) Budowa rachunku przepływów pieniężnych.
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5) Informacja dodatkowa.
Świadczenia dodatkowe: Cena obejmuje: uczestnictwo w e-szkoleniu /3 dniowy dostęp do materiałów video/ materiały szkoleniowe do pobrania w formie PDF certyfikat ukończenia e-szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu