Mamy 9562 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: REKRUTACJA I SELEKCJA - METODA AC/DC

Kategoria: HR / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Barbara Wilińska
tel.: (022) 825 00 88
email: szkolenia@mostwanted.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA KADR ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM METODY AC/DC
Kategoria: HR / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności jego uczestników, obejmujących przygotowanie i prowadzenie procedur i technik rekrutacji nowych pracowników oraz selekcji pracowników, do pełnienia bardziej wyspecjalizowanych funkcji zawodowych. Proponowany zakres szkolenia – niezależnie od procedur przygotowawczych do określenia zakresu adekwatnych kryteriów selekcyjnych dla kandydatów na obsadzane stanowiska – zawiera także trening specjalistycznych metod selekcyjnych, przydatnych szczególnie w selekcji na kluczowe stanowiska w Firmie uczestnika. W ramach szkolenia, uczestnicy zapoznają się w praktyczny sposób z metodami wyznaczania kryteriów rekrutacyjnych na obsadzane stanowiska takimi, jak opisy stanowisk pracy, profile wymogów stanowiska, profil potencjalnego kandydata oraz zestawem i poziomami kompetencji z nich wynikających. Przedmiotem szkolenia będzie również doskonalenie umiejętności doboru i konstrukcji zadań selekcyjnych umożliwiających diagnozę posiadanych przez kandydatów
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Trener, konsultant, psycholog, absolwent i pracownik UW, wykładowca na wyższych uczelni. Szkoli duże i małe organizacje m.in. w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, zarządzania przez cele, technicznej reorganizacji procesów, marketingu i zarządzania sprzedażą, komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej, podejmowania decyzji kierowniczych, negocjacji, zarządzania czasem, umiejętności psychologicznych. Tworzy i realizuje: projekty w zakresie HRM i organizacji, szkolenia dla trenerów, przygotowuje i prowadzi assessment i development centers, analizę potrzeb szkoleniowych. Autor: multimedialnych szkoleń interaktywnych na CD oraz publikacji z zakresu kierowania ludźmi.
Wielkość grupy: 12
Program: Program szkoleniaLp.
Sesja
Metoda

1.
Wprowadzenie do tematyki szkolenia; oczekiwania uczestników, plan pracy
Dyskusja

2.
Procedura rekrutacji i selekcji; kryteria doboru metody działania do poziomu obsadzanego stanowiska
Praca w podgrupach, dyskusja

3.
Opis stanowiska pracy, profil wymogów stanowiska i profil kompetencyjny; kompetencje twarde i miękkie
Ćwiczenie indywidualne

4.
Pozyskiwanie kandydatów
Mini wykład, dyskusja panelowa

5.
Zestaw metod selekcyjnych; zasady wyboru metody diagnozy kompetencji kandydatów w zależności od stanowiska
Mini wykład, ćwiczenie w podgrupach

6.
Wywiad rekrutacyjny; wywiad sytuacyjny i wywiad behawioralny (pytania, kryteria analizy odpowiedzi kandydata)
Mini wykład, ćwiczenie

7.
Zadania diagnostyczne; konstrukcja i dobór zadań do diagnozy wyselekcjonowanych kompetencji kandydatów
Dyskusja panelowa, ćwiczenie w podgrupach

8.
AC/DC – metody, procedury, analiza i raportowanie wyników,
Mini wykład, dyskusja

10.
Przygotowanie asesorów, zadań i narzędzi oceny do przeprowadzenia sesji AC/DC
Mini wykład, ćwiczenie w podgrupach

11.
Uzgadnianie oceny i opracowanie raportu (krótka lista lub ocena potencjału kandydatów)
Ćwiczenie w podgrupach

12.
Decyzje selekcyjne; strategie decyzyjne w procesie selekcji zawodowej
Mini wykład, ćwiczenie grupowe

13.
Ostateczny efekt selekcji - wybór kandydata oraz kontrakt psychologiczny
Mini wykład, dyskusja

14.
Podsumowanie szkolenia

Wymagania: Uczestnicy szkoleniaSzkolenie adresowane jest do osób pełniących funkcje rekrutacyjne w działach HR organizacji, dla pracowników firm rekrutacyjnych, zajmujących się rekrutacją na specjalistyczne i wyższe stanowiska oraz dla osób prowadzących selekcję na kluczowe i specjalistyczne stanowiska w swoich organizacjach.
Świadczenia dodatkowe: lunch, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu