Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: CoachWise Mentoring Equipped™

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: CoachWise Mentoring Equipped™
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Outdoor
Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: pełne wyposażenie do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego mentoringu biznesowego w oparciu o model CoachWise Mentoring™

Program dostępny w wersji otwartej (dla uczestników indywidualnych) oraz zamkniętej (dla organizacji).


CoachWise Mentoring Equipped™ to druga część unikalnego, prestiżowego programu rozwojowego wramach Centrum Mentoringu CoachWise™ opartego na własnym know-how obejmującym model relacji mentoringowej CoachWise Mentoring™ i metodykę jego nauczania.


Program powstał w oparciu o standardy edukacyjne European Mentoring and Coaching Counsil (EMCC) oraz International Mentoring Association (godziny edukacyjne i Mentor Coaching) kwalifikujące do zdawania egzaminu akredytacyjnego EMCC na poziomie Practitioner.

Program prowadzony jest w reżimach kształcenia zawodowego – przygotowuje do pełnienia roli profesjonalnego mentora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

Program przeznaczony jest dla menedż
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Definicja Mentoringu CoachWise™
Mentoring CoachWise™ to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Klienta z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora.
Mentoring CoachWise™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

Model CoachWise Mentoring™ (więcej)


5-miesięczny program składa się z:
6 dni stacjonarnych warszatów szkoleniowych
2 rodzajów warsztatów telefonicznych (6 godzin)
3 godziny mentoringu indywidualnego z Senior Mentorem
6 godzin mentoringu grupowego z Senior Mentorem (Live Mentoring Series)
6 godzin praktyki mentoringu ze stypendyjnym klientem
Minimum 3 godziny P2P mentoringu

– w sumie do 65 godzin szkolenia.Do kogo skierowany jest program CoachWise Mentoring Equipped™?

Program kierujemy do:
zdecydowanych do podjęcia roli wewnętrznego mentora w ramach swojej organizacji
managerów planujących wykorzystywanie mentoringu w organizacji / zespole
osób przygotowujących się do profesjonalnego wykonywania zawodu mentora na rynku zewnętrznym
specjalistów i managerów HR zarządzających programami mentoringowymi w firmach


Rezultaty uczestnictwa w CoachWise Mentoring Equipped™?

Program dostarcza uczestnikom:
przygotowanie do samodzielnego prowadzenia programów mentoringowych w ramach organizacji i na rynku zewnętrznym
intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie mentoringu w relacji indywidualnej i w grupach rozwojowych
biegłość w wykorzystywaniu modelu Mentorig CoachWise™
realny wzrost kluczowych umiejętności mentoringu przydatnych również w roli menadżera
swobodę w korzystaniu z technik i narzędzi umożliwiających wspieranie innych w organizacji


W trakcie tego programu uczestnicy rozwijają kluczowe umiejętności CoachWise™:
rozumienia mentoringu i jego relacji do innych metod wspierania rozwoju
budowania partnerskich, trwałych biznesowo relacji mentor i klient/ pracownik / sponsor
aktywnego i odważnego zadawania pytań dotyczących biznesu i aspektów osobowych
uważnego słuchania i obserwacji: faktów, motywów, strategii, preferowanych zachowań
dzielenia się obserwacjami, opiniowania, oceniania i motywowania do zmiany
wspierania klienta poprzez wykorzystanie swoich zasobów wiedzy i doświadczeń
przygotowywania, wdrażania i zarządzania jakością programów mentoringowych w organizacjach
standardów etycznych wg EMCC


Dodatkowa wartość programu:
W ramach uczestnictwa w programie CoachWise Mentoring Equipped™, uczestnik rekomenduje młodego menedżera – stypendystę ze swojej organizacji lub otoczenia. Stypendysta otrzymuje w ramach programu bezpłatny, 4 spotkaniowy Indywidualny Program Mentoringowy CoachWise™ prowadzony zgodnie z CoachWise Mentoring Best Practice™.


Kompletność programu CoachWise Mentoring Equipped™
Na 5-miesięczny program składają się:

Bilans wejścia - ocena potencjału i preferowanego stylu współpracy przyszłych mentorów
Profesjonalne podjęcie się roli mentora wymaga dużego zaangażowania osobistego i inwestycji czasowej. Warto maksymalnie wykorzystać ten czas i wysiłek, żeby wypracować swój własny styl współpracy i być świadomym swoich predyspozycji i możliwych pułapek. Proponujemy uczestniczenie w Bilansie Wejścia, który umożliwi poznanie swojego profilu współpracy, wskaże obszary mocnych i słabych stron w roli mentora, pozwoli także prowadzącym na indywidualne ukierunkowanie rozwoju.
Skład Bilansu Wejścia:
renomowany test psychometryczny profilowany pod kątem roli mentora, wypełniany elektronicznie
sesja mentoringowo – rozwojowa w oparciu o wynik kwestionariusza, omawiająca predyspozycje do współpracy w roli mentora, możliwe obszary trudności i mocne strony. Rozmowa obejmuje również wskazania kompetencyjne, które będą wymagać szczególnej koncentracji. Jest prowadzona przez wybranego Senior Mentora, który będzie się opiekował rozwojem uczestnika przez cały czas trwania programu.Dwa warsztaty szkoleniowe:

CoachWise Mentoring Equipped™ A - 3 dni
Kształtowanie dojrzałej postawy i autorytetu Mentora, inspirujących uczestnika do odkrywczych refleksji i większej skuteczności. Prowadzenie programów rozwojowych. Dopasowanie rodzaju interwencji do możliwości i potrzeb rozwoju menedżerskiego i osobistego uczestnika programu mentoringowego.
CoachWise Mentoring Equipped™ A:
Wspieranie rozwoju dojrzałości managerskiej w organizacji
Obszary działania mentoringu (klient, projekt, organizacja)
Cele biznesowe: stawianie i negocjowanie ram biznesowych projektów mentoringowych, rozmowa inicjująca
Zasada odpowiedzialności i podział zadań w programie
Praca z kontekstem organizacyjnym i osobistym interesariuszy (Pole CoachWise™)
Rozwojowe rozmowy mentoringowe: kompetencyjna, kierunkująca, motywacyjna
Style interwencji mentoringowych, dopasowanie do klienta (Model Herona)
Inteligencja Emocjonalna – rola i włączanie emocji i osobistych motywacji do programów rozwojowych
Etapy i style uczenia się dorosłych


CoachWise Mentoring Equipped™ B – 3 dni
Rozwijanie umiejętności Mentora w zakresie zarządzania dostępnymi zasobami oraz najefektywniejszego przekazu i oferowania ich uczestnikowi programu, w zależności od poziomu jego dojrzałości merytorycznej w organizacji. Warunki sukcesu wdrożenia mentoringu oraz odpowiedzialność etyczna w procesie mentoringu.

CoachWise Mentoring Equipped™ B:
Wspieranie rozwoju merytorycznego w organizacji
Prowadzenie rozwoju menadżerów w zależności od poziomu strategicznego (Leadrship Pipeline)
Zarządzanie zasobami Mentora: przygotowanie i dokumentowanie wiedzy, doświadczenia, networku
Komunikowanie sedna / Dzielenie się ekspertyzą
Moderowanie procesu podejmowania decyzji: modele strategiczne i kreatywne
Zarządzanie rozwojem merytorycznym: rozmowa feedbackowa, ekspercka i zamykająca
Model etyczny i kompetencyjny (EMCC), przygotowanie do akredytacji
Zarządzanie Mentoringiem w organizacji: przygotowywanie, wdrażanie i zarządzanie jakością oraz przebiegiem programów mentoringowych.
Sesje szkoleniowe sa prowadzone w odstępach 8 - 9 tygodni.
Pomiędzy poszczególnymi programami szkoleniowymi odbywają się warsztaty telefoniczne, mentoring grupowy w formie interwizji oraz osobista praktyka mentoringowa.


Warsztaty telefoniczne:
Mentoring Labs – moderowane, grupowe warsztaty telefoniczne, podczas których prowadzona jest dyskusja wokół tematów związanych z prowadzeniem sesji mentoringowych i najczęściej podejmowanymi przez klientów tematami. Czas trwania: 1h - w sumie 3 godziny.

Mentoring Deploy – moderowane, grupowe warsztaty telefoniczne, podczas których prowadzona jest dyskusja wokół tematów związanych z wdrażaniem mentoringu w organizacjach. Czas trwania: 1h - w sumie 3 godziny.

Live Mentoring Series
Mentoring grupowy prowadzony metodą interwizji w małych grupach, których głównym celem jest doświadczenie prowadzenia mentoringu z uzyskaniem feedbacku rozwojowego oraz oceny umiejętności wg Modelu CoachWise Mentoring™. Seria składa się z 4 spotkań w 4 osobowych grupach moderowanych przez doświadczonego mentora. W trakcie warsztatu odbywają się 20 minutowe sesje, które bezpośrednio po zakończeniu podlegają grupowemu omówieniu. Czas trwania: 1,5h – w sumie 6 godzin.


Indywidualne Sesje z Senior Mentorem
Indywidualne spotkania telefoniczne z wybranym Senior Mentorem. Pierwsze spotkanie to Bilans Wejścia. Tematem spotkań jest rozwój Mentora, wypracowanie osobistego sposobu mentorigowego, studia przypadku na podstawie praktyki stypendialnej. Czas trwania: 1,5 godziny, w sumie 3 godziny.


Praktyka stypendyjna
Spotkania w roli mentora prowadzone przez uczestników programu. Klientami są Stypendyści z innych organizacji niż Uczestnik. Uczestnik prowadzi profesjonalny program mentoringowy według CoachWise Mentoring Best Practice™. Program obejmuje 4 sesje indywidualne, pisemne przygotowanie celów i kontekstu mentoringu, ewaluację biznesowej wartości dodanej oraz relacji z Mentorem.


Ukończenie programu i certyfikaty CoachWise™
Program kończy się pisemnym i ustnym egzaminem, po zaliczeniu którego kandydaci zdobywają Certyfikat Mentora CoachWise Equipped™.
Wymagane przed podejściem do egzaminu jest ukończenie programu CoachWise Mentoring Equipped™ oraz przeprowadzenie 30 godzin mentoringu.
Powyższy Certyfikat potwierdza wzięcie udziału w procesie szkolenia według metodyki CoachWise™, znajomość modelu, zasad, narzędzi CoachWise™, standardów pracy mentora zgodnych z wytycznymi EMCC oraz umiejętność zastosowania wiedzy w pracy z klientami.


Prowadzenie programu CoachWise Mentoring Equipped™
Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach od 12 do 14 osób. Wielkość grupy stwarza okazję do zdobywania osobistych doświadczeń poprzez bliski kontakt z prowadzącymi i uczestnikami przy jednoczesnym zapewnieniu dużej dynamiki i różnorodności grupy.
Szkolenia prowadzone są przez 2 Mentorów, praktyków z dużym doświadczeniem biznesowym i menedżerskim. W swojej karierze wykonali 200 godzin mentoringu oraz ponad 750 godzin coachingu (Professional Certified Coach).
Szkolenia są prowadzone w języku polskim. Dodatkowo grupa wspierana jest obecnością jednego lub dwóch asystentów, również praktykujących Mentorów wspierających uczestników w czasie ćwiczeń.


Stosowane metody rozwoju
Sesje szkoleniowe stosują różnorodne metody uczenia, odpowiadające różnym stylom uczenia się uczestników.
Demonstracje mentoringu przez Senior Mentora
Interwizje (grupowe obserwowane sesje mentoringowe) i analizy przypadku
Prowadzenie mentoringu w parach, tzw. P2P mentoring
Demonstracje za pomocą filmów video
Moderowane dyskusje
Ćwiczenia / warsztaty – również telefoniczne
Krótkie prezentacje – obrazujące sposób myślenia, teorie, perspektywy, narzędzia


Terminy kolejnych programów CoachWise Mentoring Equipped™
Aktualne terminy sesji szkoleniowych znajdują się na www.coachingcenter.pl w zakładce Kalendarz.
Terminy warsztatów telefonicznych oraz obserwowanych sesji coachingu będą ustalone po sformułowaniu się grupy.


Gwarancja zwrotu kosztów
Naszym priorytetem jest satysfakcja uczestników realizowanych przez nas programów. Jeśli okaże się, że uczestnictwo w programie nie spełniło Państwa oczekiwań, zwrócimy koszty uczestnictwa.


Cena programu CoachWise Mentoring Equipped™
Cena za uczestnictwo w programie CoachWise Mentoring Equipped™ wynosi:
w przypadku płatności jednorazowej: netto 15 000 PLN (brutto 18 450 PLN),
w przypadku płatności w ratach : netto 3 x 5 170 PLN.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Specjalna oferta przy zgłoszeniu na więcej niż 21 dni przed kursem - zniżka 5 % w cenie programu.

Większa dostępność dla członków organizacji zawodowych
Specjalne warunki uczestnictwa dla członków ICF, PSZK, PIFS, Izby Coachingu. Więcej…


CoachWise Mentoring Equipped™ dla organizacji
Program oferujemy także w wersji zamkniętej, przystosowanej do specyfiki konkretnego klienta.
Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.
Szczegółowych informacji udziela Paweł Sopkowski, Partner Zarządzający Coaching Center
mail: p.sopkowski@coachwise.org; tel.: (22) 898 31 08.


Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do skorzystania z dostępnych form kontaktu z nami:
- Dzień Otwarty Centrum Mentoringu CoachWise™ - najbliższe terminy na stronie internetowej
- kontakt bezpośredni: 22/ 848 05 51, mail: mentoring@coachwise.org
Istnieje także możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę z konsultantem.
 

Poleć szkolenie znajomemu