Mamy 8499 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Negocjacje

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje

Szkolenie zamknięte
EFS - tak
bezpłatne

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Mejszutowicz
email: jmejszutowicz@gbr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Negocjacje
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Negocjacje
Metodyka: Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Projekt skierowany jest do Mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego. Udział w bezpłatnym szkoleniu jest kierowany do osób zatrudnionych na stanowisku związaną ze sprzedażą i obsługą klienta.
Szkolenie realizowane w bloku tematycznym skierowanym dla Specjalistów ds. klientów kluczowych
Pozostałe szkolenia w bloku tematycznym:
- Techniki sprzedaży
- Zaawansowane techniki sprzedaży
- Zarządzanie kluczowymi klientami
Celem projektu jest:• Wzrost profesjonalizmu pracowników z zakresu obsługi klienta• Wzrost kompetencji, motywacji i samooceny zawodowej• Zwiększenie świadomości MMŚP o roli profesjonalnego kształcenia kadr dla efektywności biznesowej
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 12
Program: NEGOCJACJE – 3 DNI
Proces negocjacji
• Definicje, pojęcia i fakty dotyczące negocjacji
• Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące negocjatora
• Cechy dobrego negocjatora
Style negocjacyjne z wykorzystaniem testu Thomasa-Killmana
• Styl: kooperacyjny (miękki), rywalizacyjny (twardy), rzeczowy (zasadniczy)
• Dobór stylu adekwatny do siły drugiej strony
Przygotowanie do negocjacji
• Ustalanie celów negocjacji analiza celów drugiej strony (SMART)
• Analiza korzyści i wyzwań (SWOT)
• Zdobywanie informacji o drugiej stronie
• Identyfikacja potrzeb własnych i zrozumienie drugiej strony
• Sformułowanie problemów
• Konstruowanie arkusza negocjacyjnego – przygotowanie negocjacji
• Dobór taktyk negocjacyjnych
Sposoby komunikacji w poszczególnych fazach negocjacji
• Model procesu komunikacji
• Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach
• Komunikacja dwustronna – typowe błędy
• Rola informacji zwrotnej, parafrazowanie
Zasada „win-win”
• Osiąganie rezultatów korzystnych dla obu stron
• Asertywna wymiana ustępstw – granice i metody
• Negocjowanie wielu zmiennych
Weryfikacja i analiza celów po zakończeniu negocjacji
• Cele sformułowane przed rozpoczęciem negocjacji vs. cele przeformułowane podczas negocjacji
• Czym jest sukces w negocjacjach
Wymagania: Odbiorcami wsparcia w projekcie są przedsiębiorstwa i ich pracownicy spełniający poniższe kryteria formalne.
Warunki wobec przedsiębiorstwa:
• posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
• posiada jednostkę organizacyjną na terenie woj. wielkopolskiego (siedziba, oddział, filia)
• działa w branżach określonych jako kluczowe dla rozwoju Wielkopolski
• jest uprawnione do otrzymania pomocy de minimis
Warunki wobec Uczestnika Projektu:
• Uczestnik projektu jest:
• pracownikiem – osobą zatrudnioną na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – zgodnie z art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)w przedsiębiorstwie będącym odbiorcą wsparcia w projekcie
• właścicielem przedsiębiorstwa będącego odbiorcą wsparcia w projekcie ( w tym samozatrudnienie)
• wspólnikiem przedsiębiorstwa będącego odbiorcą wsparcia w projekcie
pracuje na terenie województwa wielkopolskiego lub zamieszkuje obszar województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
jest zatrudniony na stanowisku związaną ze sprzedażą i obsługą klienta (kierownicy hurtowni czy sklepów, managerowie działów handlowych, przedstawiciele handlowi producentów, pracownicy sklepów i punktów obsługi klienta oraz telemarketerzy) w szczególności odpowiedzialny jest za:
• tworzenie i utrzymywanie relacji z klientem
• obsługa klienta w tym prowadzenie negocjacji handlowych
• i/lub sprzedaż „na odległość” (obsługa telefoniczna” telemarketing)
 

Poleć szkolenie znajomemu