Mamy 9199 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 225831006
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu konsolidacji
- każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- zdobycie wiedzy o metodach konsolidacji sprawozdań finansowych,
- zapoznanie z zasadami konsolidacji dla typowych transakcji wewnątrzgrupowych,
- poznanie sposobów na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu nietypowych transakcji wewnątrzgrupowych,
- poznanie sposobów na automatyzację procesu konsolidacji w programie MS
- zapoznanie się ze sposobami kontroli przeprowadzonej konsolidacji,
- zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi sprawozdawczość finansową jednostek powiązanych
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i zwolnienia z tego obowiązku.

2. Regulacje prawne i podstawowe pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych m.in.

grupa kapitałowa i jej struktura,
kontrola,
jednostka dominująca i jednostki zależne,
sprawozdanie skonsolidowane,
cena nabycia,
wartość firmy,
wyłączenia konsolidacyjne.


3. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych.

4. Procedury konsolidacyjne.

5. Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu skonsolidowanym.

6. Sposób ujęcia ceny warunkowej.

7. Organizacja procesu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Etapowe rozliczenie nabycia udziałów.

9. Rachunkowość kosztów związanych z nabyciem jednostek zależnych.

10. Zbycie jednostek zależnych.

11. Zasady konsolidacji wybranych transakcji wewnątrzgrupowych m.in.:

sprzedaż środków trwałych,
obrót towarami handlowymi,
udzielanie pożyczek,
przyznanie opcji na akcje pracownicze,
dywidendy.


12. Podatek bieżący i podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym.

13. Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych w MS Excel.
Wymagania: Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem naszej strony (www.frr.pl)
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu