Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: TRENING ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI szkolenie pewne

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Polańska
tel.: 081/479 08 87, 081/479-58-04
email: biuro@edu-skills.pl
081/479-58-04

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: TRENING ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I OBRONA PRZED MANIPULACJĄ
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Komunikacja
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Podczas szkolenia uczestnicy poznają znaczenie asertywnej komunikacji zarówno w relacjach zespołowych, jak i w kontaktach z klientami.

Trening asertywności przeznaczony jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność i poprawić komunikację ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi oraz klientami

Warsztat pozwala uczestnikom zetknąć się z wiedzą na temat technik wywierania wpływu. Daje też okazję doświadczenia takich działań na sobie, co ma umożliwić właściwe reagowanie na ich przejawy w codziennych sytuacjach oraz wzrost skuteczności uczciwego wpływu na innych.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Trener biznesu, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ukończył studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej oraz terapii systemowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Scheffiled oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ma doświadczenie jako psychoterapeuta, headhunter, konsultant procesów HR w małych, średnich ale także dużych międzynarodowych firmach. Pracował jako trener wewnętrzny, oraz asesor w projektach Assessment i Development Centre.
Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, obsługi klienta, procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie człowieka i organizacji. W pracy trenerskiej stara się dać uczestnikom możliwość przeżycia tego, o czym mówi z grupą. Stąd większość czasu na jego zajęciach to praca warsztatowa. Przekazywana wiedza jest komentarzem do doświadczeń i ich uporządkowaniem
Wielkość grupy: 15
Program: 1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się
o proces komunikacji i jego etapy

o znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

o techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.2. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji

o autoanaliza własnego stylu komunikowania się

o błędy w komunikacji

o bariery komunikacyjne

o etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego

o komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna.3. W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych

o pojęcie asertywności

o twoje własne prawa

o kiedy decydujesz się być asertywnym

o typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne

o budowanie komunikatów „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji

o dlaczego boimy się powiedzieć "nie" - co nas powstrzymuje

o samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie.4. Co to znaczy szanować ciebie i siebie - co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy

o umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy

o umiejętność argumentowania

o obrona przed manipulacją

o przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki

o udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.5. Konflikt, różnica zdań czy kłótnia? Definicja pojęcia konflikt.

o Czym jest konflikt - istota i typy konfliktów

o Rodzaje konfliktów ze względu na uczestników.

o Kiedy konflikt interpersonalny staje się konfliktem wewnętrznym – teoria Kurta Lewina


6. Skąd się to bierze? Czyli o głównych źródłach konfliktów:

o Każdy ciągnie w swoją stronę -różnice w celach

o moje zawsze lepsze - różnice wartości lub poglądów

o kto jest kim czyli - niejednoznaczność organizacyjna


7. Nie taki diabeł straszny – czyli czy konflikt zawsze przeszkadza? Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne:

o czy każdy konflikt jest niszczący dla zespołu?

o kiedy konflikt buduje?

o od czego zależy budująca lub niszcząca siła konfliktu?


8. Kiedy patrząc na to samo widzimy coś innego czyli zniekształcenia postrzegania występujące w konflikcie:

o znaczenie osobistego nastawienia i motywacji w konflikcie

o co nam utrudnia a co pomaga zobaczyć istotę konfliktu

o jak wejść w cudze buty czyli spojrzeć na konflikt oczami innych


9. Dynamika konfliktu - czy każdy konflikt przebiega tak samo?

o Sygnały ostrzegawcze

o Prowokacja czyli jak się to zaczyna

o Eskalacja-kiedy nikt nie chce się dogadać

o Twarzą w twarz – faza konfrontacji

o Droga mistrza - Jak postąpić w każdej fazie


10. O konflikcie który pomaga i rozwija - asertywne i rozwojowe wykorzystanie konfliktów w pracy zespołu:

o umiejętności asertywne przydatne w rozwiązywaniu konfliktów

o Jak zamienić ołów w złoto czyli jak sprawić, by konflikt dał pozytywny efekt w pracy zespołu?


11. Techniki asertywnych zachowań

o nie chodzi o to co mówisz, ale jak to robisz

o asertywność jako droga obrony przed manipulacją

o asertywne wywieranie wpływu na innych


12. Stawanie się osobą asertywną

o wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce

o wyznaczanie własnych celów

o asertywne myślenie

o asertywność to umiejętność, której można się nauczyć.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe pełne wyżywienie, serwis kawowy zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą, ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację wieczór integracyjny imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu