Mamy 9117 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 34 szkoleń.

Szkolenie: Współpraca partnerska

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Przekazanie uczestnikom aktualnej i profesjonalnej wiedzy w zakresie budowania platformy współpracy oraz wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych współpracą w partnerstwie w kontekście zadań własnych oraz realizacji zadań zleconych, w tym pracownicy samorządowi, członkowie ngo, wolontariusze, przedsiębiorcy.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi specjalistka EFS posiadająca kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS (w ramach PO KL - koordynator projektów w Działaniach 8.1.1 i 9.1.2) i EFRR (w ramach Pomocy Technicznej - koordynator projektu badawczego i RPO WL – koordynator projektu z Działania 7.3). Od 2007 prowadzi szkolenia z zakresu interwencji EFS, początkowo jako pracownik Regionalnego Ośrodka EFS – akredytowany trener i animator EFS, obecnie jako trener praktyk (ponad 800 godz. szkolenia). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup beneficjentów EFS, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów wdrażania projektów. Posiada szeroką znajomość zagadnień z zakresu pisania, realizacji, rozliczania, sprawozdawczości i kontroli projektów. Współpracuje z jst., powiatowymi urzędami pracy, instytucjami szkoleniowymi i ngo w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Autorka i współautorka wielu projektów aplikacyjnych do EFS (ponad 100 projektów POKL /9.1.2,9.2, 1.5, 8.1.1, i inne realizowane na terenie w przewadze woj. lubelskiego i mazowieckiego). Moderator kilkunastu partnerstw projektowych oraz na rzecz rozwoju. Współtwórca dokumentów strategicznych organów samorządu oraz LGD.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Program szkolenia
1. Zasady współpracy Partnerstwa Lokalnego
- podstawy prawne oraz podstawowa terminologia dotycząca partnerstwa,
- rodzaje partnerstw – cechy partnerstwa,
- płaszczyzny funkcjonowania Partnerstwa Lokalnego: prewencja, interwencja, integracja.
2. Zasady budowania partnerstwa- wyznaczniki partnerstwa/ zawieranie partnerstw lokalnych – tworzenie sieci partnerów
- formułowanie wizji i spodziewanych efektów partnerstwa
- identyfikacja parametrów partnerstwa
- ocena zasobów i możliwości, ryzyka i korzyści
- identyfikacja strategicznych potrzeb partnerów
- opracowanie wzoru porozumienia o partnerstwie/list intencyjny, umowa partnerska, umowy bilateralne
3. Zarządzanie Partnerstwem Lokalnym
- budowanie zdolności do wdrażania działań,
- struktura partnerstwa/ podział zadań w obrębie partnerstwa, rola lidera
- umiejętności komunikacyjne miedzy partnerami /regulaminy, dokumenty strategiczne,
- struktura zarządzania, elementy ryzyka, rozwiązywanie konfliktów
4. Finansowanie i koszty Partnerstwa Lokalnego
- koszty bieżące partnerstwa
- poszukiwanie źródeł finansowania
5. Rozwój i promocja Partnerstwa Lokalnego
- zakres i zasady realizacji projektów partnerskich
- promocja „dobrych praktyk” – projekty partnerskie zrealizowane w ramach interwencji EFS (case study)
 

Poleć szkolenie znajomemu