Mamy 8460 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Gankiewicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustalenia

Cele szkolenia
• przedstawienie najnowszych zmian przepisów w zakresie odpadów opakowaniowych, wynikających z projektowanej nowej ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi (m.in. nowe definicje i pojęcia, istotne zmiany w dotychczasowych definicjach),
• prezentacja przepisów przejściowych i dostosowujących do projektowanej ustawy dotyczących m.in. obowiązków związanych z wprowadzaniem opakowań wielomateriałowych,
• Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego jaki nastąpił w ostatnich latach uwidocznił, że negatywny wpływ opakowań należy rozpatrywać w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie odpadów. Z tego względu dużego znaczenia nabrało projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie opakowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w praktyce handlowej oraz produkcyjnej coraz powszechniej wprowadzane są wyższe standardy, niż przewidują obowiązujące obecnie przepisy prawne.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej (zmiany będą obowiązywały od roku 2014):

• Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe, nowy zakres przedmiotowy,
• Wymagania zasadnicze dla opakowań,
• Nowe oznakowanie opakowań,
• Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
• Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań,
• Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków,
• Rejestr przedsiębiorców,
• Zmiany w zakresie rozliczania środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań,
• Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań,
• Nowe obowiązki na kampanie edukacyjne.

2. Ocena cyklu życia (LCA) opakowań - teoria i praktyka:

• Zaprezentowanie założeń OCENA CYKLU ŻYCIA „LCA” - skrót od Life Cycle Assessment,
• Czemu służy LCA,
• Przedstawienie LCA jako modelu zarządzania środowiskowego na konkretnym przykładzie,
• Studium przypadku: Jak może być LCA wykorzystywane do oceny produktów, procesów, usług, a nawet całych przedsiębiorstw?

3. Optymalizacja kosztów opakowań i szukanie obszarów oszczędności:

• czym jest oszczędność w opakowaniach?
• isomodularość - czym jest i dlaczego jest tak istotna,
• jak korzystnie kupować i efektywnie używać opakowania?
• optymalizacja konstrukcji i materiału.
 

Poleć szkolenie znajomemu