Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Gankiewicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Terminy szkolenia
do ustalenia

Korzyści dla uczestników
• poznasz zakres stosowania nowej ustawy o odpadach – dowiesz się czy i w jakim stopniu dotyczy Twojej działalności,
• poznasz nową hierarchię postępowania z odpadami,
• sprawdzisz czy musisz mieć zezwolenie na transport odpadów,
• dowiesz się co będzie zawierał rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i kiedy podlegasz wpisowi do tego rejestru,
• poznasz nowe obowiązki sprawozdawcze,
• sprawdzisz co z ważnością dotychczasowych aktów wykonawczych,
• poznasz jakie zmiany będą obowiązywały od roku 2014 w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dowiesz się czy i w jakim stopniu dotyczą Twojej działalności.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień I

1. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej (zmiany będą obowiązywały od roku 2014):

• Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe, nowy zakres przedmiotowy,
• Wymagania zasadnicze dla opakowań,
• Nowe oznakowanie opakowań,
• Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
• Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań,
• Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków,
• Rejestr przedsiębiorców,
• Zmiany w zakresie rozliczania środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań,
• Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań,
• Nowe obowiązki na kampanie edukacyjne.

2. Ocena cyklu życia (LCA) opakowań - teoria i praktyka:

• Zaprezentowanie założeń OCENA CYKLU ŻYCIA „LCA” - skrót od Life Cycle Assessment,
• Czemu służy LCA,
• Przedstawienie LCA jako modelu zarządzania środowiskowego na konkretnym przykładzie,
• Studium przypadku: Jak może być LCA wykorzystywane do oceny produktów, procesów, usług, a nawet całych przedsiębiorstw?

3. Optymalizacja kosztów opakowań i szukanie obszarów oszczędności:

• czym jest oszczędność w opakowaniach?
• isomodularość - czym jest i dlaczego jest tak istotna,
• jak korzystnie kupować i efektywnie używać opakowania?
• optymalizacja konstrukcji i materiału.


Dzień II

1. Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013r.:

• możliwość zmiany statusu odpadów niebezpiecznych,
• uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
• utrata statusu odpadów,
• hierarchia postępowania z odpadami,
• przekazywanie odpadów i odpowiedzialność za gospodarowanie nimi,
• przetwarzanie odpadów,
• wstrzymanie działalności posiadacza odpadów,
• wytwarzanie odpadów,
• zbieranie i przetwarzanie odpadów,
• transport odpadów,
• rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
• ewidencja odpadów,
• obowiązki sprawozdawcze.

2. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej:

• podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe,
• wymagania zasadnicze dla opakowań,
• nowe oznakowanie opakowań,
• obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
• nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań,
• rejestr przedsiębiorców,
• zmiany w zakresie rozliczania środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach,
• nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań,
• nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań.
 

Poleć szkolenie znajomemu