Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Gra Projektowa

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Gankiewicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Gra Projektowa
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustalenia

Cele Dydaktyczne Gry Projektowej:
• zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodykami prowadzenia projektów,
• omówienie wszystkich faz cyklu życia projektu oraz ich celów,
• efektywne planowanie, zarządzanie i kontrola projektów,
• przedstawienie najlepszych praktyk zarządzania:
• zakresem,
• harmonogramem,
• budżetem,
• zasobami,
• ryzykiem,
• jakością,
• zmianą,
• efektywne budowanie zespołu projektowego – struktury organizacyjnej projektu,
• omówienie zróżnicowania kontraktów komercyjnych – podwykonawcy,
• najlepsze praktyki komunikacji – raportowanie do różnych udziałowców,
• wybór narzędzi pomagających efektywnie zarządzać projektem.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Przedmiotem gry jest symulacja zarządzania projektem w kontrolowanym środowisku. Gra kształtuje i wzmacnia najlepsze praktyki związane z procesami zarządzania w kluczowych fazach projektu. Zakres gry obejmuje następujące fazy projektu oraz kluczowe dla każdej z faz procesy i komponenty:

1. Określenie celów do osiągnięcia przez projekt:
• uzasadnienie biznesowe projektu i analiza udziałowców,
• zatwierdzenie inicjatywy przez udziałowców biznesowych.

2. Inicjowanie Projektu (I):
• definiowanie zakresu – analiza wymagań i celów biznesowych,
• analiza założeń, ryzyk i ograniczeń projektowych,
• identyfikowanie i zarządzanie udziałowcami,
• tworzenie Karty Projektu.

3. Planowanie Projektu (P):
• budowa diagramu - zakres pracy (WBS),
• tworzenie budżetu,
• harmonogramowanie,
• tworzenie kompletnego planu projektu,
• optymalizacja projektu (koszt, harmonogram, zasoby),
• akceptacja udziałowców na realizację.

4. Egzekucja i Kontrola Projektu (E):
• budowa zespołu,
• powołanie Komitetu Sterującego,
• spotkania i raportowanie (Kick off, spotkania statusowe, raportowanie do udziałowców),
• monitorowanie postępu prac – harmonogram,
• wprowadzanie zmian od zakresu,
• monitorowanie i kontrola ryzyk,
• kierowanie zespołem projektowym i rozwiązywanie konfliktów,
• utrzymanie jakości produktów projektu.

5. Zakończenie Projektu (Z):
• akceptacja produktów projektu,
• raport kończący projekt,
• udzielenie informacji zwrotnej o efektywności zespołu,
• archiwizacja i podsumowanie wniosków realizacji projektu,
• procedury zamykające kontrakt i projekt.

6. Podsumowanie.

Gra projektowa obejmuje zatem kompletny cykl życia projektu – IPEZ oraz pozwala na praktyczne przyswojenie najlepszych metodyk postępowania związanych z pracą nad elementami każdej z faz, aby zrealizować jej cele i w efekcie ukończyć projekt z sukcesem.
 

Poleć szkolenie znajomemu