Mamy 8473 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: [MS-DDD] Projektowanie oparte na domenie (Domain Driven Design) (2 dni)

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Wojtczuk
tel.: (+48 22) 845-09-70
email: szkolenia@javatech.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: [MS-DDD] Projektowanie oparte na domenie (Domain Driven Design) (2 dni)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie systemów
informatycznych od strony techniczej oraz biznesowej, m. in. Programistów, Projektantów
oprogramowania, Architeków oprogramowania, Specjalistów z dziedziny UX, Managerów
projektów bądź osób zarządzających pracą zespołu.


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi założeniami projektowania opartego na domenie oraz umożliwienie im wdrożenia jego elementów w projektach nad którymi pracują.
Podczas szkolenia od podstaw tworzona będzie przykładowa aplikacja w technologi
Microsoft.Net.


Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik:


  • Rozumie ideę efektywnego komunikowania się w ramach zespołu oraz poza nim przy pomocy języka powszechnego.

  • Potrafi wyróżnić domenę oraz infrastrukturę w ramach systemu informatycznego. Potrafi również zaprojektować system informatyczny w oparciu o architekturę warstwową.

  • Potrafi zidentyfikować i wdrożyć wzorce projektowe stosowane w domenie.

  • Rozumie ideę tworzenia deklaratywnego kodu, zaszywania w domenie reguł biznesowych oraz dokumentowania projektu poprzez kod.

  • Rozumie ideę kontekstów, potrafi efektywnie integrować bądź wydzielać kod odziedziczony i niezależne aplikacje z systemu nad którym pracuje.

  • Potrafi wyróżnić i wdrożyć różnie podejścia do wspólnej pracy kilku zespołów w ramach tego samego projektu bądź z tym samym kodem.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania problemów pojawiających się w rzeczywistych projektach informatycznych.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowcy programów szkoleniowe i dbają o wysoki
Program:


1. Co to jest Projektowanie oparte na domenie?
  a) Co to jest domena?
      i. Domena
      ii. Infrastruktura
      iii. Ekspert domenowy

  b) Co to jest model?
      i. Model
      ii. Reprezentacja/instancja modelu

  c) Architektura warstwowa.
      i. Wzorzec projektowy “sprytny interfejs” (smart UI)
      ii. Podział oprogramowania na warstwy
      iii. Warstwa danych
      iv. Warstwa domeny (modelu, logiki biznesowej)
      v. Warstwa aplikacji
      vi. Warstwa interfejsu
      vii. Luźne połączenia między warstwami

  d) Język powszechny i komunikacja w zespole.
      i. Język powszechny
      ii. Dokumentowanie oprogramowania
      iii. Słownik z najważniejszymi pojęciami z języka powszechnego.

  e) Tworzenie oprogramowania w procesie iteracyjnym.
      i. Ewolucja modelu z naiwnego do zaawansowanego poprzez ciągłą naukę.
      ii. Dlaczego dokumentowanie modelu nie jest zalecane?


2. Z jakich elementów składa się domena.
  a) Co to jest wzorzec projektowy? Przypomnienie.
  b) Byt
      i. Co to jest byt?
      ii. Co to jest tożsamość?
      iii. Cykl życia bytu.
      iv. Byty proste (POCO lub POJO)

  c) Wartość
      i. Co to jest wartość?
      ii. Czym różni się wartość od bytu?
      iii. Wartości nie posiadają cyklu życia.

  d) Usługa
      i. Co to jest usługa?
      ii. Kiedy powinno się stworzyć usługę?

  e) Moduł
      i. Co to jest moduł?
      ii. Jak nie dzielić oprogramowania na moduły?
      iii. Jak dzielić oprogramowanie na moduły?

  f) Agregat
      i. Co to jest agregat?
      ii. Co to jest korzeń agregatu?
      iii. Korzeń agregatu jako jedyny umożliwia dostęp do obiektów w ramach agregatu oraz dodawanie i usuwanie obiektów w ramach agregatu.
      iv. Korzeń agregatu odpowiada za sprawdzanie ograniczeń wewnątrz agregatu podczas zmiany jego stanu.
      v. Nie każdy obiekt zawierający kolekcję obiektów jest agregatem! Różnica pomiędzy agregacją i prostą relacją.

  g) Repozytorium
      i. Co to jest repozytorium?
      ii. Czy agregat jest repozytorium? Czy repozytorium jest agregatem?
      iii. Kiedy używać repozytorium?

  h) Fabryka
      i. Co to jest fabryka?
      ii. Kiedy powinno się używać fabryki?


3. Jak budować zaawansowany model?
  a) Co to jest przełom i co robić kiedy nastąpi?
      i. Co to jest przełom?
      ii. Co robić kiedy nastąpi przełom?
      iii. Dlaczego opłaca się wykorzystywać przełomy?

  b) Jak zdobywać/poszerzać wiedzę o domenie?
      i. Eksperci domenowi
      ii. Literatura fachowa

  c) Modelowanie nietrywialnych obiektów w domenie.
      i. Modelowanie ograniczeń
      ii. Modelowanie procesów, wzorzec projektowy “Strategia”, proces: od linijki kodu po osobną klasę
      iii. Wzorzec projektowy “Specyfikacja”

  d) Pisanie elastycznego kodu.
      i. Deklaratywne nazewnictwo metod i interfejsów
      ii. Metody bez skutków ubocznych
      iii. Asercje
      iv. Klasy z najmniejszą możliwą liczbą powiązań

  e) Używanie wzorców projektowych w domenie.

4. Dzielenie modelu między zespołami.
  a) Co to jest kontekst i jak wyróżniać konteksty?
      i. Mapa kontekstów

  b) Metody dzielenia modelu z innym zespołem.
      i. Konformizm
      ii. Wspólne jądro
      iii. Warstwa ochronna
      iv. Osobne ścieżki
      v. Zespół “dostawca” i zespół “klient”
      vi. Ciągła integracja

  c) Metody publikowania modelu.
      i. Model otwartego hosta
      ii. Język publikowany 

Poleć szkolenie znajomemu