Mamy 9220 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Monika Połosak
tel.: 22 583 10 06
email: monika.polosak@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:

przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej;
zaprezentowanie kwestii wchodzących w zakres kontroli zarządczej, standardów i celów kontroli zarządczej;
przedstawienie różnych podejść względem ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

nabycie umiejętności interpretacji i praktycznego stosowania obowiązujących przepisów prawa;
zapoznanie z obowiązkami spoczywającymi na wszystkich szczeblach zarządczych
i wykonawczych, co umożliwi sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej
podniesienie
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Ekspert FRR
Wielkość grupy: 10
Program: 1.Podstawy prawne i cele wprowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych.
2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

3. Organizacja kontroli zarządczej, poziomy kontroli zarządczej, wprowadzanie czynności kontrolnych, obszary i zagadnienia objęte czynnościami sprawdzającymi.

4. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej i obowiązki w ramach kontroli zarządczej, odpowiedzialność m.in. kierownika jednostki , pracowników jednostki.
5. Kontrola zarządcza – porównanie z kontrolą finansową.

6. Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin kontroli zarządczej i jego elementy, planowanie systemu kontroli zarządczej i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

7. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostce.

8. Analiza i ocena występującego ryzyka, kwestionariusze identyfikacji ryzyka.

9. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej – kwestionariusze samooceny, cele i zadania komitetów audytu.

10.Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

11.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem zasad kontroli zarządczej w jednostce.
Wymagania: Adresaci szkolenia:
kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury itp.),
główni księgowi,
kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
pracownicy wspierający działania kierowników,
osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikat, egzamin, zaświadczenie.
 

Poleć szkolenie znajomemu